Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.3
JEL: M0,M2
Sabina Kauf ORCID: 0000-0002-5978-4490 , e-mail: skauf|uni.opole.pl| |skauf|uni.opole.pl

Blockchain jako platforma logistyki publicznej

Zarządzający sektorem publicznym coraz częściej poszukują nowych możliwości oferowania
mieszkańcom większego pakietu świadczeń, przyczyniających się do podniesienia jakości życia. Jedną
z ich jest logistyka publiczna, która posiada potencjał integracji i koordynacji działań w zakresie
realizacji zadań publicznych. Jednak obawy sektora publicznego względem prywatnego wykonawstwa
świadczeń ciągle jeszcze są stosunkowo duże. Wynika to nie tylko z braku zaufania do zewnętrznego
wykonawstwa zadań, ale także z braku transparentności relacji między sektorem publicznym i
prywatnym, znajdującym uzasadnienie w teorii agencji. Sposobem na poprawę relacji i optymalizację
oferty w mieście może stanowić technologia blockchain, która jest technologią rewolucyjną i
przełomową, obiecującą zmienić sposób interakcji między interesariuszami miasta. Oferuje ona nowe
alternatywy nie tylko kształtowania relacji miasto-społeczeństwo, wzrostu przejrzystości sektora
publicznego, ale także ułatwienia przekazywania poufnych danych bez narażenia prywatności i
bezpieczeństwa. W artykule podejmę próbę oceny możliwości zastosowania technologii blockchain w
realizacji zadań publicznych oraz w codziennych kontaktach sektora publicznego z interesariuszami.
Staram się wskazać możliwości technologii blockchain w kształtowaniu relacji między sektorem
publicznym a społeczeństwem oraz podmiotami z sektora niepublicznego, zaangażowanymi w
realizację świadczeń publicznych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka publiczna; zarządzanie w sektorze publicznym blockchain; smart contract

Bibliografia

Blockchain nie tylko w biznesie — praktyczne zastosowania technologii blockchain w sektorze
publicznym i organizacjach pozarządowych,
https://www.sparkbit.pl/pl/blockchain-biznesie-praktyczne-zastosowania-techno-logii-blockchain-
sektorze-publicznym-organizacjachpozarzadowych (1.02.2020).
https://doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-01.
Bughin, J., Chui, M., Manyika, J. (2010). Clouds, big data, and smart assets: Ten tech-enabled business
trends to watch. McKinsey Quarterly, 1(56), s. 75.
Casey, M., Wong, P., Global supply chains are about to get better, thanks to blockchain. Harvard
Business Review, 13.03.2017,
https://hbr.org/2017/03/global-supply-chains-are-about-to-getbetter-thanks-to-blockchain. 21.01.
2020.
Di Gregorio, R., Nustad, S. (2017). Blockchain Adoption in the Shipping Industry. Copenhagen:
Master's Thesis, Copenhagen Business
School.
Ellis, D. (2017), Blockchain — The basis of a new paradigm for the supply chain. In Supply Chain
Thought Leadership; Sydney, Australia:
Gattorna Alignment.

Iansiti, M., Lakhani, K. R. (2017). The Truth about Blockchain. Harvard Business Review, 1, s. 121.
Kauf, S. (2019), Technologia Blockchain i jej zastosowanie w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
Kshetri ,N. (2018), Blockchain's roles in meeting key supply chain management objectives.
International Journal of Information Management, 39. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.
2017.12.005.
Luu, L., Chu, D. -H., Olickel, H., Saxena, P., Hobor, A., Making smart contracts smarter. W: Proceedings
of the 2016, ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security.
https://doi.org/10.1145/2976749.2978309.
Pilkington, M. (2016), Blockchain technology: principles and applications. W: Handbook on Digital
Transformations. red. X. Olleros,
M. Zhegu Research, Edward Elgar.
Popper, N., Lohr, S. (2017), Blockchain: A Better Way to Track Pork Chops, Bonds, Bad Peanut
Butter?, https://www.nytimes.com/2017/03/04/business/dealbook/blockchain-ibm-bitcoin.html.
27.01.2020.
Risius, M., Spohrer, K. (2017), A Blockchain Research Framework. Business & Information Systems
Engineering, 6(59).
Szewczuk, A., Zioło, M. (2008), Zarys ekonomiki sektora publicznego. Szczecin: Uniwersytet
Szczeciński, s. 16.
Tapscott, D. (2016), Tapscott A., Blockchain Revolution. New York: Penguin Random House.
Wojtyna, A. (2005), Istota i struktura teorii agencji W: Instytucjonalne problemy transformacji
gospodarki w świetle teorii agencji. red.
A. Wojtyna, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę