Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.7
JEL: (artykuł w języku angielskim)
Joanna Rut ORCID: 0000-0001-9014-8874 , e-mail: j.rut|po.edu.pl| |j.rut|po.edu.pl
Monika Wengel ORCID: 0000-0003-0981-701X , e-mail: m.wengel|po.edu.pl| |m.wengel|po.edu.pl

Doskonalenie procesu produkcji I logistyki w badanym przedsiębiorstwie

W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle  powiązane.  Doskonalenie  procesu  produkcji  i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może  przynieść  wiele  korzyści.  Każda  optymalizacja  procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana  do  potrzeb  danego  przedsiębiorstwa  i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia  procesu  produkcji  i logistyki  w badanym  przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych.

Ponadto  wskazuje  istotne  możliwe  do  uzyskania  korzyści, wynikające  z zastosowania  narzędzi,  systemów  i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: doskonalenie; proces produkcji; logistyka; systemy IT; Lean production

Bibliografia

Chwesiuk K. (2011), Analysis of IT systems applications of ERP class in logistics. Logistics 4.

Jaworski J. (2009), Modern information technology in the logistic business management. Scientific Works of the Gdansk School of Banking No. 2.

Knap-Stefaniuk A. (2010), Innovations and competitiveness of enterprises. Change management. POU bulletin of the Higher School of Management, No. 5 (39), Warsaw, http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p=&strona=biulinnowac&nr=39 (access: 19.11.2019).

Parys T. (2012) Information management systems, http://www.energoelektronika.pl/do/ Show News?id=1849 (access: 19.11.2019).

Staniewska, E. (2015), Improvement of production process in the metallurgical enterprise. Poznan, Logistics No. 2.

Trojanowska  J.,  Koliński  A.  (2014),  Strategy  of  effective  business  management  through  adaptive  production  control.  Poznań:  Scientific Booklets  of  the  Poznan  University  of  Technology  No.  16,  p.  225–240,  http://fabrykalean.pl/wp-content/uploads/2014/10/strategia-efektywnego-zarz%c4%84dzania-przedsi%c4%98biorstwem-poprzez-adaptacyjne-sterowanie-produkcj%c4%84.pdf (access: 19.11.2019).

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę