Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.4
JEL: L29

Integracja — koordynacja — synchronizacja działań zarządczych. Dyskusja nad istotą pojęć

Nieporozumienia interpretacyjne, związane z pojęciami „integracja”, „koordynacja” oraz „synchronizacja”, a także zamienne stosowanie wymienionych pojęć zmniejsza precyzję wywodów o charakterze naukowym, jak również utrudnia wymianę idei między teoretykami i praktykami zarządzania, w tym — logistykami. Celem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest rozpoznanie rozkładu frekwencyjności artykułów w przedmiotowym zakresie oraz odpowiedź na pytanie, czy wymienione pojęcia są pojęciami synonimicznymi, czy też oznaczają odmienne sytuacje w kontekście zarządczym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: integracja; koordynacja; synchronizacja; zarządzanie logistyczne

Bibliografia

Bibliografia/References
Adamiecki, K. (1924). Harmonizacja jako jedna z podstaw organizacji naukowej. Przegląd Techniczny, (53).
Adamiecki, K. (1985). O nauce organizacji. PWE. 
Chankov, S. M., Becker, T., & Windt, K. (2014). Towards definition of synchronization in logistics systems. Variety management in manufacturing. Proceedings of the 47th CIRP Conference on Manufacturing Systems. Procedia CIRP, 17, 594–599. https://doi.org/10.1016/j.procir.2014.02.034
Cheng, Y., Chaudhuri, A., & Farooq, S. (2016). Interplant coordination, supply chain integration, and operational performance of a plant in a manufacturing network: A mediation analysis. Supply Chain Management: An International Journal, 21(5), 550–568. https: //doi. org/10.1108/scm-10-2015-0391
Child, J., & Faulkner, D. (1998). Strategies of cooperation: Managing alliances, networks, and joint ventures. Oxford University Press.
Czakon, W. (2009). Koordynacja sieci — wieloraka forma organizacji współdziałania. Przegląd Organizacji, (12). https://doi.org/10.33141/po.2008.09.02
Fayol, H. (1947). Administracja przemysłowa i ogólna. Księgarnia Wł. Wilak.
Hamrol, A. (1998). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Harrison, A., & van Hoek, R. (2010). Zarządzenie logistyką. PWE.
Holt, A. W. (1988). Diplans: A new language for the study and implementation of coordination. ACM Transactions on Office Information Systems, 6(2), 109–125. https://doi.org/10.1145/45941.45942
Jahre, M., & Jensen, L. -M. (2010). Coordination in humanitarian logistics through clusters. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 40(8/9), 657–674.
Jenkins, M. T., & Holcomb, M. C. (2014). Toward a definition of synchronization. Proceedings of the Council Supply Chain Management Professionals Annual Conference.
Ketchen, D. J., Crook T. R., & Craighead C. W. (2014). From supply chains to supply ecosystems: Implications for strategic sourcing research and practice. Journal of Business Logistics, 35(3), 165–171. https://doi.org/10.1111/jbl.12057
Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie, wyd. IV. Ossolineum.

 

Krzyżanowski, L. (1985). Podstawy nauki zarządzania. PWN.
Maghsoudi, A., Zailani, S., Ramayah, T., & Pazirandeh, A. (2018). Coordination of efforts in disaster relief supply chains: The moderating role of resource scarcity and redundancy. International Journal of Supply Chain Management, 21, 407–430. https://doi.org/10.1080/13675567.2018.1437894
Malone, T. W., & Crowston, K. (1991). Toward an interdisciplinary theory of coordination. Center for Coordination Science, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.
Osipov, G. V., Kurths, J., & Zhou, C. (2007). Synchronization in oscillatory networks. Springer.
Pfohl, H.-Ch. (1998). Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka.
Pszczółkowski, T. (1997). Synergia i jej miejsce w teorii organizacji. Prakseologia, (3–4).
Sallnäs, U. (2014). Coordination to manage dependencies between logistics service providers and shippers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46(3), 316–340.
Seo, Y. J., Dinwoodie, J., & Roe, M. (2016). The influence of supply chain collaboration on collaborative advantage and port performance in maritime logistics. International Journal of Logistics Research and Applications, 19(6), 562–582. https://doi.org/10.1080/13675567.2015.1135237
Słownik języka polskiego (1978). Tom I–III. PWN.
Szołtysek, J. (2011). Integracja w logistyce. W: J. Szołtysek (red.), Integracyjna funkcja logistyki. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu.
Szołtysek, J. (2015). Pryncypium logistyki. Logistyka, (1).
Szołtysek, J., & Twaróg S. (2016). Dominujące formy koordynacji w obszarach stosowania logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3).
Szołtysek, J. (2017). Łańcuchy dostaw w nieklasycznych zastosowaniach logistyki jako pretekst do rozmowy o podstawowych terminach logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3).
Szołtysek, J. (2016). Pułapki pracy naukowej — refleksje metodyczne. Organizacja i Kierowanie, (4). 11–26.
Van der Ham, A., van Raak, A., Ruwaard, D., & van Merode, F. (2021). Explaining integrating and differentiation by identifying the rules and coordination mechanisms in a hospital's logistical system. Journal of Health Organization and Management, 35(9), 66–84. https: //doi. org/10.1108/jhom-06-2020-0236
Zieleniewski, J. (1976). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. PWN.
Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie. PWN.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę