Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Remote work in pandemic conditions — the result of research conducted among office workers

Praca zdalna w warunkach pandemii — wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników biurowych

The article assesses the quality of an employee's work while performing remote work, which was introduced in connection with the pandemic of the new COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, which posed a threat to health and life. The research results were collected using a statistical method in the form of an Internet questionnaire. The assessment of this way of working was made on two time levels, when remote work was introduced on a massive scale and 1.5 years from then on. The survey was conducted periodically and was generally available to the units belonging to the study group for a period of three months. The survey questionnaire has been made available so that the largest number of people who meet the survey requirements have access to it. Internet portals and groups associating office workers were used.

W artykule dokonano oceny jakości pracy pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej, która została wprowadzona w związku z pandemią nowej choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia. Wyniki badań zebrano metodą statystyczną w postaci ankiety internetowej. Oceny tego sposobu pracy dokonano na dwóch poziomach czasowych, kiedy na masową skalę wprowadzono pracę zdalną i 1,5 roku od tego momentu. Ankieta była przeprowadzana cyklicznie i była ogólnie dostępna dla jednostek należących do badanej grupy przez okres trzech miesięcy. Kwestionariusz ankiety został udostępniony tak, aby jak największa liczba osób spełniających wymagania ankiety miała do niego dostęp. Wykorzystano portale internetowe oraz grupy zrzeszające pracowników biurowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: remote work; COVID-19; internet poll (praca zdalna; COVID-19; ankieta internetowa)

Bibliografia

References/Bibliografia

Agarwal, B. L. (2006). Basic Statistics. New Age International Publishers.

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Bernardinum.

Chappell, B. (2020). Coronavirus: COVID-19 Is Now Officially A Pandemic, WHO Says. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/11/814474930/coronavirus-covid-19-is-now-officially-a-pandemic-who-says

FBI. (2020). Praca zdalna — rewolucja, która się przyjęła. Teraz czas na zmiany. Raport Future Business Instute.https://archiwum.pte.pl/pliki/2/36/Future_Business_Institute.pdf

Forsal.pl (2020). Koronawirus wywołał boom na paczkomaty. InPost przyspieszył wprowadzenie weekendowych dostaw. https://forsal.pl/artykuly/1459717,koronawirus-wywolal-boom-na-paczkomaty-weekendowe-dostawy-inpost.html

Praca zdalna na stałe w kodeksie. Rząd ureguluje przepisy. (2021). Gazeta Prawna. Kadry i płace. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8302617,praca-zdalna-w-kodeksie-pracy.html

Pracodawcy RP. (2020). Księga rekomendacji. Praca Zdalna 2.0. Rozwiązanie na czas psndemii czy trwała zmiana? https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/03/praca-zdalna-2-0-rekomendacje-1.pdf

Scher, I. (2020). The first COVID-19 case originated on November 17, according to Chinese officials searching for "patient zero". https://www.businessinsider.in/science/news/the-first-covid-19-case-originated-on-november-17-according-to-chinese-officialssearching-for-patient-zero/articleshow/74616604.cms

Szymczak, R. (2006). Telepraca. PARP Warszawa.

Thomas, S. (2014). Basic Statistics. Alpha Science International.

Tomczyk, J. (2021). Globalne PKB na rok 2021 i 2022 — nowe prognozy Banku Światowego. https://www.ican.pl/b/globalne-pkb-narok-2021-i-2022---nowe-prognozy-banku-swiatowego/P1GpmRYiR

Urząd Patentowy Rzyczypospolitej Polskiej. (2021). Raport roczny. https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inlinefiles/Raport%20roczny%202021_0.pdf

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 374. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. (n.d.). Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy — memorandum ZPP. https://zpp.net.pl/wplyw-pandemii-covid-19-na-rynek-pracy-memorandum-zpp/

Zalega, T. (2009). Praca zdalna — obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 17(4), 35–45.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę