Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rola kontroli w wykrywaniu zjawiska przestępczości w międzynarodowym obrocie towarowym na wybranych przykładach

W artykule omówiono rolę procesów kontroli, realizowanych w międzynarodowym obrocie towarowym, w wykrywaniu zjawiska przestępczości. Kontrole dokonywane są m.in. przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorców i firmy ubezpieczeniowe. W artykule przedstawiono dane dotyczące popełnianych przestępstw, szeroko opisane w raportach: TAPA, IMPACT, TT Club i BSI oraz w raporcie w sprawie egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej w 2019 r. Omówiono dane statystyczne pozyskane z monitoringu zewnętrznej granicy Unii, dotyczące ilości zatrzymanych przez KAS: papierosów, paliwa, alkoholu, liczby prowadzonych postępowań karno-skarbowych oraz kwot pochodzących z wystawionych mandatów karnych. Celem artykułu jest sformułowanie na tej podstawie zaleceń poprawiających bezpieczeństwo w międzynarodowym obrocie towarami.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kontrola; identyfikacja przestępstw; międzynarodowy obrót towarowy; zarekwirowane towary

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Chackiewicz, M. (2021). Zwalczanie międzynarodowej przestępczości w logistyce na wybranych przykładach — narzędzia, metody, system kar. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4).

Czyżowicz, W., & Gafrikova, V. (2017). Bezpieczeństwo ekonomiczne i ryzyko celne w przedsiębiorstwie działającym na międzynarodowym rynku towarowym. W: S. Wojciechowska-Filipek, J. Klepacki, & A. Jackiewicz (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Jałowiec, T. (2019). Logistyka wojskowa jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5).

Jarysz-Kamińska, E. (2013). Ocena ryzyka w transporcie morskim. Logistyka, (6).

Laszuk, M. (2019). Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa. Difin.

Monitor bezpieczeństwa granicy wschodniej RP zewnętrznej granicy UE (2018–2020).

Witkowski, P. (2004). Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym, WSSM i KS Chełm.

 

Akty prawne/Legal acts

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny

Dz.Urz. UE L 269, 10.10.2013.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553 z późn. zm.

Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 1999 nr 83, poz. 930 z późn. zm.

 

Źródła internetowe/Online sources

BSI, https://www.bsigroup.com/en-AE/Our-services/Supply-Chain-Solutions/ (7.12.2021).

Cargo Crime in Gulf Countries and Regional Free Trade Zones, TT Club and BSI Connect SCREEN Intelligence, https://www.ttclub.com/-/media/files/tt-club/tt-club-and-bsi-freight-crime-in-gulf-countries-and-regional-free-trade-zones.pdf (8.12.2021).

Coraz więcej przestępstw w transporcie — niepokojące wnioski z nowego raportu TAPA, 7.07.2020, http://www.pspdgdynia.pl/posts/coraz-wicej-przestpstw-w-transporcie-niepokojce-wnioski-z-nowego-raportu-tapa-634.php (8.12.2021).

https://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/VF1z/content/ogolnopolskie-seminarium-analitykow-kryminalnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.dolnoslaskie.kas.gov.pl%2Fizbaadministracji-skarbowej-we-wroclawiu%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gI9M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_8zTX__column-1%26p_p_col_count%3D1 (10.12.2021).

IMPACT, https://www.impact.ru.com/ (5.12.2021).

Największy w historii przemyt papierosów przechwycony przez KAS i SG, https://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowejw-bialymstoku/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JS3r/content/najwiekszy-w-historii-przemyt-

papierosow-przechwyconyprzez-kas-i-sg?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podlaskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_JS3r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_JS3r_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_JS3r_keywords%3D%26_101_INSTANCE_JS3r_delta%3D8%26_101_INSTANCE_JS3r_cur%3D29%26_101_INSTANCE_JS3r_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_JS3r_ (5.12.2021).

Report on the EU customsenforcement of intellectual propertyrights Resultsat the EU border, 2019, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc88acda-433a-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search (22.08.2021).

TAPA, https://tapa-global.org/ (9.12.2021).

TT Club, https://www.ttclub.com/about-us/ (6.12.2021).

Ęриминальные тенденции в грузоперевозках в России — 2020, Совместный отчёт TT Club, IMPACT? TAPA, https://tapaemea.org/assets/downloads/Cargo-theft-trends-in-Russia-2020-Russian.pdf (7.12.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę