Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.2
JEL: L90, O18, R40

Rola technologii informatycznych w procesie zarządzania logistycznego zwrotami i reklamacjami

Celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań wykonywanego zakresu działań logistycznych podczas obsługi zwrotów i reklamacji oraz ukazanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii systemowych w zarządzaniu procesami logistycznymi. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany następująco: „W czym przejawia się istota zarządzania procesem logistycznym zwrotów i reklamacji w oparciu o infrastrukturę IT w przedsiębiorstwie?”. Przy opracowaniu artykułu wykorzystano metodę badania treści dokumentów oraz metodę analizy, w tym analizy statystycznej i krytyki piśmiennictwa. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań dotyczące wymogów i standardów współczesnego zarządzania logistycznego przez pryzmat jego wybranych systemów oraz funkcji i zadań przypisanych tym systemom. Druga, zasadnicza część artykułu dotyczy znaczenia i wymogów wobec infrastruktury IT wykorzystywanej w procesach logistycznych zwrotów i reklamacji. Wyeksponowano w tej części także wpływ środowiska RFID na funkcjonowanie procesów logistycznych zwrotów i reklamacji w przedsiębiorstwach handlowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo; technologie informatyczne; zarządzanie logistyczne; obsługa logistyczna; klient; zwroty; reklamacje

Bibliografia

Bibliografia/References

Abt, S. (1998). Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Blaik, P. (2010). Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Brill, J., Łukasik, Z., Szajkowska, K. (2014). Automatyczna identyfikacja w łańcuchu dostaw. Logistyka (30).

Ciesielski, M. (2006). Instrumenty zarządzania logistycznego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Długosz, J. (2009). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gołembska, E. (2004). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kolasińska-Morawska, K. (2010). Zarządzanie logistyczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XI(6).

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kurasiński, Z., Szeląg, K. (2014). Znaczenie międzynarodowej infrastruktury informatycznej jako składnika międzynarodowych procesów logistycznych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(5).

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (1999). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sołtysik, M. (2003). Zarządzanie logistyczne. III wydanie zmienione i rozszerzone, Katowice

Szołtysek, J. (2009). Logistyka zwrotna. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Szymonik, A. (2006). Systemy informatyczne w realizacji funkcji logistycznych. Łódź: Wydawnictwo naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.

Szymonik, A. (2015). Elementy zarządzania logistycznym systemem informatycznym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5).

Wieczerzycki, W. (2012). E-logistyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 

Strony internetowe/Websites

https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba

https://www.pwsk.pl/sklep/produkt/motorola-mc9090-z/

https://www.pwsk.pl/bramka-rfid-uhf-oprogramowanie/

https://www.pwsk.pl/sklep/produkt/smartrac-dogbone/

https://www.pwsk.pl/sklep/produkt/drukarka-etykiet-rfid-zebra-zd500r

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę