Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.2
JEL: Q53, Q57
Dorota Musiał ORCID: 0000-0002-0667-3033 , e-mail: dorota.musiał|pcz.pl| |dorota.musiał|pcz.pl

Unieszkodliwianie ciekłych odpadów przemysłowych w warunkach laboratoryjnych

Szybki rozwój techniki i nowoczesnych gałęzi przemysłu sprzyja wzrostowi ilości wytwarzanych odpadów. Wiążą się z tym poważne problemy ekologiczne i ekonomiczne, które muszą być kontrolowane i na bieżąco rozwiązywane zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Wczesne rozpoznanie zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie gospodarowanie odpadami, pozwala w krótkim czasie podjąć trafne decyzje, które będą bezpieczne, możliwe do zaakceptowania przez społeczeństwo i zapewne związane z dużo mniejszymi kosztami. Konieczne są działania zarówno wytwórców, jak i obywateli, ukierunkowane na opracowanie skutecznych sposobów unieszkodliwiania odpadów. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy i wyjaśnienia zagadnień związanych z termicznym unieszkodliwieniem palnych odpadów przemysłowych. Celem pracy było wykorzystanie powyższych odpadów przede wszystkim do celów energetycznych. Tę procedurę można stosować w różnych już istniejących procesach technologicznych. Termiczna utylizacja zachodzi w różnego typu komorach, a instalacje są dobierane indywidualnie do każdego rodzaju odpadów ze względu na różnorodność ich właściwości.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ciekłe odpady przemysłowe; oleje odpadowe; efektywna gospodarka materiałowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Bala-Litwiniak, A. (2021). Environmental and economic aspects of combustion of biomass pellets containing a waste glycerol. Combustion Science and Technology, 193(11), 1998–2008. https://doi.org/10.1080/00102202.2020.1746774

Bala-Litwiniak, A., Radomiak, H. (2016). Environmental benefits of co-combustion of light fuel oil with waste glycerol. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 38(17), 2510–2516. https://doi.org/10.1080/15567036.2015.1091867

Da Silva, L. J., Alves, F. C., De França, F. P. (2012). A review of the technological solutions for the treatment of oily sludges from petroleum refineries. Waste Management and Research, 30(10), 1016–1030. https://doi.org/10.1177/0734242X12448517

Glushkov, D. O., Feoktistov, D. V., Kuznetsov, G. V., Batishcheva, K. A., Kudelova, T., Paushkina, K. K. (2020). Conditions and characteristics of droplets breakup for industrial waste-derived fuel suspensions ignited in high-temperature air. Fuel, 265 (April). https: //doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116915

Marculescu, C. (2012). Comparative analysis on waste to energy conversion chains using thermal-chemical processes. Energy Procedia, 18, 604–611. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.05.073

Minister Gospodarki (2015). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001694 (30.09.2021).

Musiał, D. (2020). Coke and blast furnace gases: ecological and economic benefits of use in heating furnaces. Combustion Science and Technology, 192(6), 1015–1027. https://doi.org/10.1080/00102202.2019.1605990

Musiał, D. (2021). Optimization of the coke oven gas combustion process in an experimental heating chamber. Przemysł Chemiczny, 100(4), 347–349. https://doi.org/10.15199/62.2021.4.5

Musiał, D., Radomiak, H., Zajemska, M., Wyleciał, T. (2015). Ekonomiczno-ekologiczny aspekt energetycznego wykorzystania wybranych nośników energii. Logistyka, 6, 288–291.

Parlament Europejski (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

Rada Ministrów (2012). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU-20130000021 (30.09.2021).

Rada Ministrów (2016). Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20160000784 (30.09.2021).

Rada Ministrów (2021). Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami. https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpadami/uchwala-nr-57-rady-ministrowz-dnia-6-maja-2021-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-krajowego-planu-gospodarki-odpadami-2022 (30.09.2021)

Stapf, D., Ciceri, G., Johansson, I. (2020). Trends and drivers in alternative thermal conversion of waste (September). IEA Bioenergy: Task 36.

Wang, X., Li, C., Lam, C. H., Subramanian, K., Qin, Z. -H., Mou, J. -H., Jin, M., Chopra, S. S., Singh, V., Ok, Y. S., Yan, J., Li, H. -Y., Lin, C. S. K. (2022). Emerging waste valorisation techniques to moderate the hazardous impacts, and their path towards sustainability. Journal of Hazardous Materials, 423, 127023. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127023

Xue, Y., Zhou, S., Brown, R. C., Kelkar, A., Bai, X. (2015). Fast pyrolysis of biomass and waste plastic in a fluidized bed reactor. Fuel, 156, 40–46. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.04.033

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę