Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 07/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.7.1
JEL: M31

Celem artykułu jest ukazanie — na podstawie wyników badań jakościowych prowadzonych metodą wywiadów pogłębionych online w 2021 r. — procesu podejmowania decyzji o wyborze polskiej uczelni publicznej przez studentów zagranicznych. Przedmiotem badań były anglojęzyczne studia International Marketing prowadzone przez Katedrę Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji na Uniwersytecie Łódzkim. Badaniami objęto głównie studentów z krajów byłego ZSRR, z naciskiem na studentów ukraińskich. Przedmiotem analizy były czynniki decydujące o wyborze uczelni zagranicznej, w tym także rola zewnętrznych firm rekrutacyjnych oraz pracowników Biura Współpracy z Zagranicą łódzkiej Uczelni. W badaniu stwierdzono wyraźną dominację roli marketingu szeptanego w podejmowaniu tego typu decyzji.

Słowa kluczowe: : internacjonalizacja uczelni wyższej; marketing uczelni; orientacja uczelni na rynki zagraniczne; studia biznesowe w języku angielskim; studenci z Ukrainy; proces wyboru uczelni przez studentów zagranicznych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.7.2
JEL: O35, O38, L86, J14

W artykule omówiono rozwiązania przyjazne z punktu widzenia seniorów, które mogą stosować władze miast w celu tworzenia optymalnego miejsca zamieszkania dla osób 60+. Podkreślono aspekty wykorzystania nowych technologii IT w rożnych obszarach funkcjonowania osób starszych. Zwrócono uwagę zarówno na możliwości implementacji telematyki i IoT w zarządzaniu miastem, jak i na strony internetowe oraz aplikacje, których wykorzystanie przez seniorów może im znacznie ułatwić życie w mieście. Wskazano elementy wpływające na skuteczność prowadzenia polityki senioralnej przez władze miast. Zagadnienia te są istotne nie tylko dla mieszkańców i poprawy jakości ich życia w mieście, ale mają także duże znaczenie z marketingowego punktu widzenia i kształtowania wizerunku miasta.

Słowa kluczowe: miasta przyjazne starzeniu; seniorzy; technologie informacyjno-komunikacyjne; środowisko do życia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.7.3
JEL: M31, Z32, Z32, Z33

Turystyka biznesowa, nazywana też przemysłem spotkań (ang. meetings industry), była do tej pory bardzo dochodowym segmentem turystyki. Branża przemysłu spotkań wyspecjalizowała się w zarządzaniu firmami działającymi w tym segmencie turystyki. Pojawienie się pandemii SARS-CoV-2 wymusiło konieczność szybkich zmian w obszarze zarządzania, a właściwie wypracowania i wprowadzenia nowych rozwiązań, po to aby utrzymać działalność gospodarczą tej branży. Należało bowiem dostosować się do nowej sytuacji i zmian, które wymusił rynek. Celem artykułu jest diagnoza i identyfikacja współczesnych trendów w zarządzaniu branżą przemysłu spotkań na świecie. Autorzy charakteryzują pojęcie przemysłu spotkań i omawiają jego ewolucję, a następnie — przedstawiając wyniki własnych badań — weryfikują tezę, że nowe trendy w zarządzaniu przemysłem spotkań, które pojawiły się w efekcie pandemii SARS-CoV-2, zdominowały działania całej branży, a niektóre z dotychczasowych trendów stały się bardziej dominujące. Zastosowane w artykule metody badawcze to studia literatury przedmiotu, analiza dokumentów i stron internetowych. Omawiana tematyka ma istotne znaczenie zarówno dla marketingu jak i rynku, bowiem wyznacza nowy kierunek działań i powoduje istotne przeobrażenia branży przemysłu spotkań.

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa; przemysł spotkań; strategie biznesowe; biura kongresów/convention bureaus; hotelarstwo; modele biznesowe
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł