Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Teoria chaosu deterministycznego a ocena atrakcyjności spółek sektora budowlanego w Polsce

Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: teoria chaosu; wykładnik Lapunowa; wykładnik Hursta; wymiar fraktalny

Bibliografia

Bibliografia/References

Ciesielski, K. i Pogoda, Z. (2005). Bezmiar matematycznej wyobraźni. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Czekaj, J., Woś, M. i Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grassberger, P. i Procaccia, I. (1983). Characterization of strange attractors. Physical Review Letters, 50. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.50.346

Małyszko, O. (2016). Zastosowanie wykładników Lapunowa do badania stabilności sieci elektroenergetycznej. https://www.elektro.info.pl/artykul/siecielektroenergetyczne/65120,zastosowanie-wykladnikow-lapunowa-do-badania-stabilnosci-sieci-elektroenergetycznej

Nowiński, M. (2007). Nieliniowa dynamika szeregów czasowych w badaniach ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Peters, E. E. (2007). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: Wydawnictwo Wig Press.

Schuster, H. G. (1993). Chaos deterministyczny. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo WPN.

Siemieniuk, N. (2001). Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Siemieniuk, N. (2009). Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do analizy rynków kapitałowych na przykładzie indeksu WIG. Optimum. Studia Ekonomiczne, 44(4).

Siemieniuk N. (2020). Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Siemieniuk, N. i Siemieniuk T. (2015). Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(74). https://doi.org/10.18276/frfu. 2015.74/1-16

Siemieniuk, N., Siemieniuk, T. i Siemieniuk, Ł. (2018). Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 68(19). https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.20

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę