Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 07/2021

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.1
JEL: G, G1, G17

Teoria chaosu wnosi istotny wkład w modelowanie procesów gospodarczych, gdyż bogactwo zachowań opisywanych przez nią systemów daje potencjalną możliwość wyeliminowania niezgodności pomiędzy teorią a praktyką. Dodatkowo chaotyczne systemy są deterministyczne, tzn. kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie czynników endogenicznych, i nawiązują do prac pierwszych badaczy cykli gospodarczych. Mimo wielu dyskusyjnych aspektów związanych z wykorzystaniem algorytmów teorii chaosu deterministycznego w procesie analizy spółek akcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, zdaniem autorów artykułu ich stosowanie jest w pełni uzasadnione. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania mierników wynikających z teorii chaosu deterministycznego do badania i oceny atrakcyjności inwestowania w konkretne akcje spółek sektora budowlanego w aspekcie kondycji ekonomicznej danej spółki na GPW w Warszawie.

Słowa kluczowe: teoria chaosu; wykładnik Lapunowa; wykładnik Hursta; wymiar fraktalny
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.2
JEL: M30, C14, C20

Celem artykułu jest określenie czynników kształtujących ogólnie pojmowaną lojalność młodych konsumentów. W analizach posłużono się danymi pochodzącymi z badań własnych autorów przeprowadzonych na próbie 317 młodych osób w wieku 12–29 lat. Wyniki badań wskazują, że wiek nie różnicuje lojalności. Natomiast lojalność młodych konsumentów wzrasta, jeżeli firma angażuje się w dbałość o środowisko naturalne, korzystnie rozpatruje reklamacje, a także w sytuacji gdy znajomi mają pozytywne odczucia wobec danej firmy.

Słowa kluczowe: młody konsument; lojalność; dobra konsumpcyjne
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.3
JEL: D30, G21, M31, O39

W niniejszym artykule bankowość mobilna jest traktowana jako jedno z narzędzi marketingu wykorzystywane przez banki. To świadczenie usług bankowych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (przenośnych, mobilnych) do realizacji operacji bankowych, pokonując przy tym bariery czasowe i przestrzenne. Celem artykułu jest ukazanie istoty bankowości mobilnej jako alternatywnego i coraz bardziej powszechnego instrumentu dystrybucji produktów bankowych. Skoncentrowano się w nim na sposobach wykorzystania marketingu bankowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej. W artykule postawiono tezę, że bankowość mobilna to kanał dystrybucji produktów bankowych stale ewoluujący i dający najwięcej możliwości dotarcia do nowych odbiorców.

Słowa kluczowe: marketing; marketing bankowy; bankowość mobilna; kanał dystrybucji; Blik
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.4
JEL: G00, G30, C38, R58

Klastry pełnią istotną rolę w rozwoju gospodarczym i stanowią szansę zarówno dla wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości, jak i gospodarki całego kraju. Celem artykułu jest ocena obecnego stanu klastrów w Polsce. Za punkt odniesienia posłużył przykład klastra spożywczego działającego w województwie podkarpackim — Klastra „Podkarpackie Smaki”. Wnioskowanie poparto wynikami badań własnych. Zastosowano metodę badań jakościowych, a jako wiodącą wybrano technikę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Za narzędzie badawcze przyjęto scenariusz wywiadu. Jak wynika z przeprowadzonego badania, klaster mimo wielu działań i stworzonego łańcucha wartości boryka się z zarządzaniem, finansowaniem swoich działań i ich profesjonalizacją, a także szansami i zagrożeniami, które są obserwowane w sektorze rolno-spożywczym.

Słowa kluczowe: klaster; przedsiębiorczość; ekonomia; finanse; rozwój regionalny
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł