Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Autonomiczna definicja pracodawcy w europejskim prawie zabezpieczenia społecznego. Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie AFMB

W sprawie C-610/18 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sformułował autonomiczną definicję pracownika w prawie zabezpieczenia społecznego. Orzekł, że pracodawcą zatrudniającym pracowników, będących kierowcami transportu międzynarodowego, zobowiązanym do odprowadzenia składek na poczet świadczeń ubezpieczeniowych do krajowej instytucji zabezpieczenia społecznego jest — w świetle przepisów rozporządzeń 1408/2004 i 833/2004 — podmiot lub osoba fizyczna rzeczywiście, a nie fikcyjnie, zatrudniająca pracowników faktycznie pozostających do jej dyspozycji na czas nieokreślony oraz jej podporządkowanych. Taki pracodawca ponosi w rzeczywistości stosowne koszty wynagrodzenia zatrudnionych. Przysługują mu pełne uprawnienia do kontrolowania i podejmowana decyzji o rozwiązaniu z pracownikami stosunków pracy. Natomiast fakt zawarcia umowy o pracę przez podmiot albo osobą niespełniającą powyższych kryteriów po stronie zatrudniającego nie wywiera następstw prawnych, nie powoduje bowiem nawiązania stosunku pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: autonomiczna koncepcja pracodawcy; kierowcy transportu międzynarodowego; zabezpieczenie społeczne; prawo Unii Europejskiej

Bibliografia

Bibliografia/References

Świątkowski, A. M. (2008). Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy — standardy międzynarodowe. Warszawa: C.H. Beck.

Świątkowski, A. M. (2010). Międzynarodowe prawo pracy. Tom II. Międzynarodowe prywatne prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Świątkowski, A. M (2014). Autonomiczna definicja pracownika. Monitor Prawa Pracy, (14).

Unterschütz, J. (2020). Europejska autonomiczna koncepcja pracownika. Monitor Prawa Pracy, (2).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę