Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.7.5
JEL: K31

Dopuszczalność zbiegu pracowniczych roszczeń odszkodowawczych w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Celem artykułu jest analiza roszczeń przysługujących pracownikowi w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, która uprzednio została, również z naruszeniem przepisów prawa, wypowiedziana. Autorka prezentuje zmieniające się podejście orzecznictwa do możliwego zbiegu roszczeń oraz proponuje własne rozwiązanie powyższej kwestii.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem; rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; roszczenia pracownika; odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Bibliografia

Bibliografia/References

Florek L. (2017). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Liszcz, T. (2008). Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika — cz. 1. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Nowakowski, T. (2020). „Kumulatywny zbieg roszczeń” odszkodowawczych z art. 47 (1) k.p. i art. 58 k.p. Glosa do uchwały SN z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Pisarczyk, Ł. (2002). Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Piszczek, A. (2009). Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę, wadliwe rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym — uprawnienia pracownika — glosa III PK 44/05. Monitor Prawniczy, (18).

Piszczek, A. (2017). W: A. Piszczek i K. Stefański, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Prusinowski, P. (2010). Zbieg roszczeń o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Monitor Prawa Pracy, (8).

Romer, M. T. (2012). Prawo pracy. Komentarz. Lex, Komentarz do art. 60 k.p.

Stępnicka, K. (2019). Roszczenia pracownicze w sytuacji niezgodnego z prawem wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. Glosa do uchwały SN z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19. LEX/el.

Supernak-Kubańska, A. (2005). Odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o prace przez pracodawcę. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (16).

Świątkowski, A. M. (2010). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Tomanek, A. (2020). Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę w trakcie okresu jej wypowiedzenia. Glosa do uchwały SN z dnia 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19. Orzecznictwo Sądów Polskich, (1).

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę