Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

JEL: K31 Strategia należytej staranności jako mechanizm zapobiegania naruszeniom praw pracowniczych w globalnych łańcuchach dostaw

Autorka omawia zagadnienie naruszania praw pracowniczych w globalnych łańcuchach dostaw międzynarodowych przedsiębiorstw. Przedstawia szczegółowo projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw i odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz proponowane zmiany w prawie międzynarodowym prywatnym. Inicjatywa ta jest pierwszym tak kompleksowym uregulowaniem na terytorium UE i nakłada na przedsiębiorstwa obowiązki mające na celu ochronę socjalnych praw człowieka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w całym łańcuchu dostaw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ochrona praw pracowników; dyrektywy UE; łańcuch wartości; należyta staranność; dochodzenie roszczeń

Bibliografia

Bibliografia/References

Augenstein, D. i Jägers, N. (2017). W: J. J. Álvarez Rubio i K. Yiannibas (Red.), Human Rights in Business Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union. Routledge.

Bair, J. (2005). Global Capitalism and Commodity Chains: Looking Back, Going Forward. https://doi.org/10.1179/102452905X45382

Battistelli, S. i Campanella, P. (2020). Subcontracting chain and working conditions in Italy, evidence from food and meat industry. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 27(2). https://doi.org/10.4467/25444654SPP.20.013.11951

Bielska-Sobkowicz, T. (2011). Międzynarodowe i europejskie prawo procesowe cywilne. W. J Gudowski, J. i Weitz, K. (Red.), Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom I. Warszawa.

Campanella, P. i Dazzi, D. (2020). W: Meat-up Ffire Fairness, freedom and industrial relations across Europe: up and down the meat value chain. Franco-Agneli.

Enneking, L. (2017). W: J. J. Álvarez Rubio i K. Yiannibas (Red.), Human Rights in Business Removal of Barriers to Access to Justice in the European Union. Routledge.

Fitter, R. i Kaplinksy, R. (2001). Who Gains from Product Rents as the Coffee Market Becomes More Differentiated? A Value Chain Analysis. IDS Bulletin, 32(3). https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2001.mp32003008.x

Gereffi, G. (1994) The Organisation of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Networks. In G. Gereffi i M. Korzeniewicz (Red.), Commodity Clains and Global Capitalism. Praeger, Westport.

Knox, J. H. (2008). Horizontal human rights law. The American Journal of International Law, 102(1). https://doi.org/10.1017/S0002930000039828

Nolan, J. (2018). Hardening Soft Law: Are the emerging corporate social disclosure and due diligence laws capable of generating substantive compliance with human rights norms? Brazilian Journal of International Law, (10). https://doi.org/10.2139/ssrn.3251087

Roorda, L. i Ryngaert, C. (2016). Business and Human Rights Litigation in Europe and Canada: The Promises of Forum of Necessity Jurisdiction. Rabels Zeitschrift für Internationales und Ausländisches Privatrecht, 80(4). https://doi.org/10.1628/003372516X14697686262600

Sobczyk, A. (2019). RODO rozproszona władza publiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Starmanns, M. (2017). Purchasing practices and low wages in global supply chains: Empirical cases from the garment industry. Conditions of Work and Employment Series No. 86. ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_561141.pdf (3.01.2021).

Świerczyński, M. (2014). Szkody w środowisku naturalnym. STPP, (3).

Świerczyński, M. (2018). W: M. Pazdan (Red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Warszawa.

The Adverse Human Rights Risks and Impacts of European Companies: Getting a glimpse of the picture IPIS. (2014). Antwerp. https://corporatejustice.org/documents/ahrri_report_final-2.pdf

Wujczyk, M. (2016). W: K. W. Baran (Red.), System Prawa Pracy. Tom VI. Procesowe prawo pracy. Warszawa.

Zatorska, J. (2015). W: Komentarz do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Gdańsk: LEX/el.

Zbucka-Gargas, M. (2020). O prawach pracowników w globalnych łańcuchach dostaw. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.12.7

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę