Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kryteria niezależności organu biorącego udział w procedurze powoływania sędziów oraz niezawisłości sędziów

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 19 listopada 2019 r. wydał wyrok w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa (C-585/18) oraz CP (C-624/18), DO (C-625/18) przeciwko Sądowi Najwyższemu, w którym szczegółowo zaprezentował kryteria niezależności organu biorącego udział w procedurze powoływania sędziów oraz niezawisłości sędziów. Zgodnie z orzeczeniem, jeżeli spory dotyczące stosowania prawa Unii należą do wyłącznej właściwości organu niestanowiącego niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu art. 47 Karty praw podstawowych, zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że zobowiązuje ona sąd odsyłający do odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego zastrzegającego dla takiego organu właściwość do rozpoznania sporów w postępowaniu głównym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zasada niezawisłości sędziów; pierwszeństwo prawa Unii; Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę