Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Niejasna przyszłość autonomii europejskich partnerów społecznych. W oczekiwaniu na wyrok w sprawie EPSU v. Komisja Europejska

Przedmiotem artykułu jest wyrok Sądu Unii Europejskiej z 24 października 2019 r. w sprawie Porozumienia europejskich sektorowych partnerów społecznych z 21 grudnia 2015 r. „Ogólne ramy informowania urzędników i pracowników rządowej administracji centralnej oraz przeprowadzania z nimi konsultacji”. Wyrok jest efektem skargi złożonej przez Europejską Federację Związków Zawodowych Usług Publicznych (EPSU). Wyrok ten oraz przyszłe ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wynikające z apelacji wniesionej przez EPSU) będą miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mechanizmów europejskiego dialogu społecznego. Zdaniem autorki omawiane orzeczenie pozwala postawić pytania o rolę Komisji Europejskiej w tym procesie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: europejski dialog społeczny; Komisja Europejska; prawo do informacji i konsultacji

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamczyk, S. (2011). Dylematy europejskiego dialogu społecznego. Monitor Prawa Pracy, (11).

Adamczyk, S. (2013). O negocjacjach unijnych partnerów społecznych w sprawie czasu pracy. Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, (1).

Bandasz, K. (2014). A framework agreement in the hairdressing sector: the European social dialogue at a crossroads. Transfer: European Review of Labour and Research, 20(4), 505–520. https://doi.org/10.1177/1024258914538914

Biagi, M.(1999). The Role of Social Partners in Europe: From Dialogue to Partnership. Comparative Labour Law and Policy Journal, 20(3).

Borelli, S. i Dorssemont, F. (red.). (2020). European Social Dialogue in the Court of Justice. An Amicus curiae workshop on the EPSU case. Massimo D'Antona Collective, 10. http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/European-social-dialogue-in-the-Court-of-Justice-An-Amicus-curiaeworkshop-on-the-EPSU-case/6089.aspx

Delfino, M. (2020). The reinterpretation of the principle of horizontal subsidiarity in European social law. WP CSDLE. Massimo D' Antona, 152.

Dorssemont, F., Lörcher, K. i Scmitt, M. (2019). On the Duty to Implement European Framework Agreements: Lessons to be Learned from the Hairdressers Case. ILJ.

Golden, D. (2019). Orwell in Brussels and the future of social dialogue. https://www.socialeurope.eu/orwell-in-brussels-and-the-future-of-social-dialogue

Lapeyre, J. (2018). The European social dialogue. The history of social innovation (1985–2003). Brussels: ETUI. https://www.etui.org/publications/ books/the-european-social-dialogue-the-history-of-a-social-innovation-1985-2003

Lo Faro, A. (2018). Article 154, 155 TFEU. W: E. Ales, M. Bell, O. Deinert i S. Robin-Olivier (red.), International and European Labour Law. Beck, Hart, Nemos.

Skupień, D. (2016). Porozumienia europejskich partnerów społecznych. Toruń.

Surdykowska, B. (2012). Perspektywy europejskiego dialogu społecznego. W: M. Seweryński i J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Gdańsk.

Surdykowska, B. (2014). Traktatowy mechanizm europejskiego dialogu społecznego. Monitor Prawa Pracy, (1).

Tricart, J. P. (2019). Legislative implementation of European social partners agreements: challenges and debates. ETUI Working Paper. https://www.etui.org/publications/working-papers/legislative-implementation-of-european-social-partner-agreements-challenges-and-debates

Tricart, J. P. (2020). Once upon a time there was the European Social dialogue. W: B. Vanhercke, D. Ghailani, S. Spasova I P. Pochet (red.), Social Policy in European Union 1999–2019: the long and winding road. Brussels: ETUI. https://www.etui.org/publications/books/social-policy-in-theeuropean- union-1999-2019-the-long-and-winding-road

Welz, Ch. (2008). The European Social Dialogue under Articles 138 and 139 of the EC Treaty. Actors, Processes, Outcomes. Kluwer Law International.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę