Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

O art. 16 ust. 1e ustawy o systemie ubezpieczeń systemowej – krytycznie

Autor dokonuje krytycznej analizy art. 16 ust. 1e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten, jako element tzw. Polskiego Ładu, ma stanowić instrument przeciwdziałania zatrudnieniu „na czarno”. Polega on na nałożeniu ciężaru finansowania całości składek na ubezpieczenia społeczne na płatnika w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżania podstawy wymiaru składek. Analiza przepisu prowadzi jednak do wniosku, że nie znajduje on w ogóle zastosowania do umów cywilnoprawnych. Może on także nie dotyczyć sytuacji niezgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeśli same wymogi formalnoprawne dotyczące zawarcia umowy o pracę zostały spełnione. Tym samym przepis ten może nie spełnić swego celu: poszkodowani ubezpieczeni mogą w dalszym ciągu obawiać się zgłaszać nieprawidłowości w tym zakresie, aby nie ryzykować konieczności zwracania części składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; zatrudnienie na czarno; szara strefa; składki na ubezpieczenia społeczne

Bibliografia

Adamczyk, J. K. (2022), Polski Ład – wątpliwości konstytucyjne, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe, (1).

Babińska-Górecka, R. (2020). Właściwości regulacji ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (Red. n.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna, Wolters Kluwer.

Kumor-Jezierska, E. & Jezierski T. (2022), Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia w świetle „Polskiego Ładu” – rozwiązania podatkowe, Monitor Prawniczy (5).

Lach, D. E. (2021). Roszczenie płatnika o zwrot części składki obciążającej ubezpieczonego na tle porównawczym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1). DOI 10.33226/0032-6186.2021.1.4

Sanetra W. (2013). Stanowienie i stosowanie prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych. W: Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, Wrocław 2013.

Tomaszewska B. (2021). Nielegalne zatrudnianie pracowników – konsekwencje podatkowe i składkowe dla pracodawców, LEX/el. 2021.

Walczak K. (2018). Szara strefa i zatrudnienie „na czarno”. W: M. Włodarczyk (Red. n.), System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę