Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.1
JEL: I140, K31, K32

O unifikację badań nad przepisem art. 210 § 5 kodeksu pracy i jemu podobnymi innymi ekskluzyjnymi unormowaniami prawnymi

„Aporia” jest definiowana jako problem, który pomimo poprawnego rozumowania trudno rozwiązać przy aktualnym stanie wiedzy. Czy rzeczywiście musi cechować się dużą aporetycznością (na gruncie współczesnej kultury prawnej) dylemat wyłaniający się na tle art. 210 § 5 kodeksu pracy? Przepis ten wyklucza stosowanie do określonej w nim kategorii pracownika przepisów § 1 i 2 art. 210 k.p., które dotyczą prawa osoby pracującej do uchylenia się m.in. od istniejącego dla niej samej zagrożenia życia lub zdrowia przy pracy. Pojawia się on także w ramach przedstawionych przykładowo w artykule analogicznych innych regulacji w jakich ustawodawca również dokonuje podobnego rodzaju zabiegu „ekskluzji prawnej” (ekskluzji podmiotowej czy raczej podmiotowo- przedmiotowej). Zdaniem autora wartościowe i trwałe rezultaty może przynieść podjęta w artykule próba naukowego, zunifikowanego, niekazuistycznego traktowania tej problematyki według wspólnego standardu ogólnego w odniesieniu do każdej kategorii osób pracujących, a nie jedynie pracowników, i w odniesieniu nie tylko do wskazanego w art. 210 § 5 k.p. „ratowania”, lecz również innej pracy służącej ochronie określonych dóbr prawnych, a waloryzowanej równie wysoko.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo osoby pracującej do uchylenia się od niebezpieczeństwa dla jej życia lub zdrowia przy pracy; ekskluzyjne/inkluzyjne przepisy prawne oraz wykładnia w odniesieniu do prawa do uchylenia się od niebezpieczeństwa

Bibliografia

Bibliografia/References

Amnesty International (2020). Exposed, silenced, attacked: Failures to protect health and essential workers during the COVID-19 pandemic. London.

Bogdanowicz, M. (2020). Wywiad udzielony A. Szczepańskiej. Nie można odmawiać medykom praw wynikających z konstytucji. Dziennik Gazeta Prawna z 28.05.2020, s. B10.

Bury, B. (2016). Prawo personelu medycznego (lekarskiego) do powstrzymania się od wykonywania pracy. Monitor Prawa Pracy, (4).

ILO (2019). Guidelines on decent work in public emergency services. Geneva.

Jankowiak, J. (1997). Prawo powstrzymania się od wykonywania niebezpiecznej pracy przez pracowników obowiązanych do ratowania życia ludzkiego lub mienia (art. 210 § 5 k.p.). Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, (4).

Michalak-Królicka, J. (2020). W szpitalu etatowiec w trudniejszej sytuacji niż kontraktowiec. Wydawnictwo WoltersKluwer. www.prawo.pl

Radé, Ch. (2009). Cass. soc. 28 janvier 2009, n° 07-44.556. www.lexbase.fr.

WHO (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health workers, including key considerations for occupational safety and health, interim guidance. Geneva.

WHO, ILO (2018). Occupational safety and health in public health emergencies. Geneva.

Wyka, T. (2012). Komentarz do art. 207 k.p., pkt 11. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę