Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.11.8
JEL: K31

Pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej)

Autorka referuje orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące wykładni art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy ubezpieczonych, którzy w ramach umowy cywilnoprawnej wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Wskazuje także na najnowsze judykaty Sądu Najwyższego, w których podtrzymano stanowisko o potrzebie ekstensywnej wykładni zwrotu „praca na rzecz pracodawcy”.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy; pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych; rodzaje ubezpieczonych

Bibliografia

Bibliografia/References

Czarnecki, P. (2017). Ubezpieczenie społeczne — dodatkowe zatrudnienie. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2016 r., III UZP 6/16.

Orzecznictwo Sądów Polskich, (7–8), poz. 66.

Prusinowski, P. (2011). Obowiązek zapłaty składek a definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych. Monitor Prawa Pracy, (6).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę