Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę mającą na celu poprawę warunków pracy pracowników platform elektronicznych. Jest to pierwszy projekt legislacyjny zmierzający do uregulowania rozwijającego się błyskawicznie elektronicznego rynku pracy. Prognozuje się, że w Unii Europejskiej za pośrednictwem platform internetowych w 2025 r. będzie zatrudnionych 43 miliony osób. Innowacje w miejscu pracy, o ile nie szkodzą prawom pracowników, znajdują poparcie Komisji Europejskiej. Autor przedstawia instrumenty i konstrukcje prawne — domniemanie za- trudnienia pracowniczego oraz przejrzyste zarządzanie organizacją pracy — proponowane przez unijne organy, Parlament Europejski i Radę. Dla osiągnięcia przez gospodarkę innowacyjnego a jednocześnie nieszkodliwego dla zatrudnionych celu, jakim są współcześnie elektroniczne technologie zatrudnienia, konieczne jest jednolite uregulowanie na wspólnym rynku europejskim miejsc pracy. Niezbędne jest więc uregulowanie zarówno statusu prawnego zatrudnionych oraz określenie kompetencji krajowych instytucji publicznych, administracyjnych i sądowych, zobowiązanych do ich ochrony prawnej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Cyfrowa platforma pracy; domniemanie prawne; monitoring; środki elektroniczne; warunki pracy; zarządzanie algorytmiczne

Bibliografia

De Groen, W., Kilhofer, Z., Westhoff, L., Postica, D., Shamsfakhr, F. (2021). Digital Platforms in the UE: Mapping and Business Models; final report, Publication Office, May 2021. https://data.europa.eu.doi/10.2767/224624 (dostęp 14.06.2022 r.).

Kelly — Lyth, A., Adams — Prassl J., (2021). The EU's Proposed Platform Work Directive — Verfassungblog on Matters Constitutional. 14 Dezember 2021. https://Verfassungblog.de>work-eli (dostęp 14.06.2022 r.).

Prassl, J. (2018). Humans as a Service. The Promise and Perils of Work in the GIG Economy. Oxford University Press, Oxford.

Proposal of EU-Directive on improving working conditions in platform work sets out new requirements to digital platforms, March 03, 2022. https:// intersentia.com>platform-wu (dostęp 10.06.2022 r.).

Świątkowski, A. M. (2020a). Dyrektywa 2019/1152 — przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (część 1). Europejski Przegląd Sądowy, (4), 15–21.

Świątkowski, A. M. (2020b). Dyrektywa 2019/1152 — przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (część 2). Europejski Przegląd Sądowy, (7), s. 22–28.

Świątkowski, A. M. (2019). Elektroniczne technologie zatrudnienia ery postindustrialnej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków.

Świątkowski, A. M. (2022c). Przystosowywanie elektronicznych form zatrudnienia do standardów unijnych. Palestra (6), 36–53.

Tomanová, L. (2022). What it is information society service. https://stentors.eu>articles>what-is (dostęp 11.06.2022 r.).

Wniosek — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych, tekst mający znaczenie dla EOG(2021). COM/2021/762 final, Komisja Europejska 2021, s. 2

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę