Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.9
JEL: K31

Rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw a ustawa dezubekizacyjna — najnowsze orzecznictwo

Autorka przedstawia problemy orzecznicze związane z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Na mocy tego aktu okres pełnienia przez funkcjonariusza służby na rzecz totalitarnego państwa nie może być zaliczany przy ustalaniu podstawy wymiaru jego emerytury lub przysługującej po nim renty rodzinnej. W opracowaniu szeroko zreferowano najnowszy judykat Sądu Najwyższego z przedmiotowego zakresu, wskazujący wyraźnie, że w sprawach dotyczących obniżenia świadczeń na podstawie wskazanej ustawy zachodzi potrzeba stosowania tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw, czyli samodzielnego rozstrzygania przez sądy o niezgodności ustawy z Konstytucją.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Konstytucja RP; bezpośrednie stosowanie Konstytucji; ochrona praw nabytych; Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; prawa człowieka; zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy

Bibliografia

Bibliografia/References

Garlicki, L. (2016). Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Sądowy, (7–9).

Maniewska, E. (2016). Pojęcie argumentacji konstytucyjnej i jej ewolucja w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W: A. Kotowski i E. Maniewska (Red.), Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym: materiały z konferencji naukowej. Warszawa, Sąd Najwyższy, 18 listopada 2016 r. Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe, IV.

Mikuli, P. (2018). Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze, XL.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę