Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.5.4
JEL: K31
Kinga Moras-Olaś ORCID: 0000-0002-8510-8867 , e-mail: k.m.olas|morasolas.p| |k.m.olas|morasolas.p

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem w świetle projektu zmiany kodeksu pracy

Planowana jest kolejna nowelizacja kodeksu pracy m.in. w zakresie umów o pracę na czas określony. Zgodnie z założeniami projektu ustawy wypowiedzenie takiej umowy będzie wymagało uzasadnienia, konsultacji związkowej, a pracownik będzie mógł domagać się przywrócenia do pracy. Celem artykułu jest ocena zaproponowanych zmian w zakresie ich spójności systemowej, w tym z prawem unijnym, oraz w związku z istotą umowy o pracę na czas określony. Proponowane rozwiązania należy uznać za słuszne, jednak nie wyczerpują one istotnego aspektu związanego z istotą przedmiotowych umów — ich stabilności. Zdaniem autorki występująca przed nowelizacją kodeksu pracy z 2015 r. regulacja dopuszczająca rozwiązanie umowy o pracę na czas określony wyłącznie w przypadku istnienia stosownego postanowienia w umowie była w tym zakresie właściwa, dlatego proponuje jej przywrócenie wraz z zaproponowanymi w projekcie zmianami.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: umowa o pracę na czas określony; wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Bibliografia

Bibliografia/References

Borysiak, W. (2017). W: K. Osajda (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III A. Zobowiązania — część ogólna. C.H.Beck.

Bury, B. (2009). Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony — glosa — P 48/07. Monitor Prawa Pracy, (7).

Büter, M. (2013). Die Befristung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland und Frankreich. Peter Lang GmbH

Dral, A. (2009). Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian. Wolters Kluwer.

Dral, A. (2015). Umowa o pracę na czas określony oraz problem przyczynowości jej wypowiedzenia — stan obecny oraz tendencje zmian. Studia Iuridica Lubliniensa. XXIV, (3).

Gadient, N. (2011). Arbeitsrecht in der Schweiz. W: M. Henssler i A. Braun (Red.), Arbeitsrecht in Europa. Verlag Dr. Otto Schmidt.

Gersdorf, M. (2010). O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy o pracę na czas określony. W: A. Sobczyk (Red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Wolters Kluwer.

Gersdorf, M. (2017). Charakterystyka rodzajów umów o pracę. W: K. W. Baran (Red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Hromadka, W. i Maschmann, F. (2002). Arbeitsrecht Band 1. Individualarbeitrecht. Springer.

Jaśkowski, K. (2016). W: K. Jaśkowski i E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Wolters Kluwer.

Joussen, J. (2012). W: W. Boecken i J. Joussen, Teilzeit-und Befristungsgesetz. Handkommentar. Nomos.

Lakies, T. (2012). Befristete Arbeitsverträge. Bund-Verlag.

Łyszkowski, M. (2009). Odmienne traktowanie terminowych umów o pracę jest uprawnione. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. (5).

Marhold, F. i Friedrich, M. (2012). Österreichisches Arbeitsrecht. Springer.

Mitrus, L. (2010). Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony. W: A. Sobczyk (Red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Wolters Kluwer.

Mitrus, L. (2018). Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika. C.H.Beck.

Piątkowski, J. (2016). Umowa o pracę na czas określony w Kodeksie pracy — nowa jakość czy powolny zmierzch tożsamości. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (1).

Pisarczyk, Ł. (2002). Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).

Pisarczyk, Ł. (2016). Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? — część 2. Monitor Prawa Pracy, (5).

Pisarczyk, Ł. (2017). Prawna regulacja zatrudnienia terminowego a swoboda umów. W: M. Mędrala (Red.), Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia. Wolters Kluwer.

Piszczek, A. (2017). Zgodność polskiej regulacji umów terminowych z dyrektywą Rady 99/70/WE. W: M. Mędrala (Red.), Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia. Wolters Kluwer.

Prusinowski, P. (2012). Funkcje obowiązku podania konkretnej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę, Monitor Prawa Pracy, (9).

Serafin, K. (2017). Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w świetle nowelizacji Kodeksu pracy z 25.06.2015 r. — wybrane problemy. W: M. Mędrala (Red.), Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia. Wolters Kluwer.

Sobczyk, A. (2017). Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Stefański, K. (2017). W: Z. Góral (Red.), Wypowiedzenie stosunku pracy. Wolters Kluwer.

Święcicki, M. (1968). Prawo pracy. PWN.

Wagner, B. (1980). Terminowe umowy o pracę. Wydawnictwo Prawnicze.

Walas, A. (1974). Skuteczność zastrzeżenia terminu w umowie o pracę. ZNUJ Prace z wynalazczości i własności intelektualnej, (1).

Walas, A. (1976). Problemy wypowiedzenia umowy o pracę. W: Kodeks pracy w praktyce. Pierwsze doświadczenia i problemy. Studia i Materiały IPiSS, (17).

Welter, P. i Caron, E. (2011). Arbeitsrecht in Frankreich. W: M. Henssler i A. Braun (Red.), Arbeitsrecht in Europa. Verlag Dr. Otto Schmidt.

Wiśniewski, T. (2018). W: J. Gudowski (Red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Wolters Kluwer.

Włodarczyk, M. (2017). Indywidualne prawo pracy a polityka społeczna. W: K. W. Baran (Red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy, Część ogólna. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę