Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.4
JEL: K31

Status prawny jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej

Artykuł zawiera analizę pozycji prawnej jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, w szczególności jako uczestnika rokowań zbiorowych. Asumpt do podjęcia tej problematyki daje zwłaszcza wprowadzenie do ustawy o związkach zawodowych art. 30 ust. 7. Bliższa analiza pozycji jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej pokazuje, że różni się ona w zależności od rodzaju rokowań, w których bierze udział taka organizacja. Różnice te nie zawsze dają się racjonalnie wytłumaczyć. Podjęta w artykule problematyka ma również istotne znaczenie praktyczne - sytuacja, w której w zakładzie pracy występuje tylko jedna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, jest w praktyce dosyć częsta, a zróżnicowanie pozycji prawnej takiej organizacji według nie do końca jasnych kryteriów może sprawiać poważne problemy praktyczne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: jedyna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa; reprezentatywność; rokowania zbiorowe; porozumienie zbiorowe; układ zbiorowy pracy

Bibliografia

Bibliografia

Florek, L. (2017). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Grzebyk, P. (2019). W: P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Warszawa.

Kowalczyk, A. (2014). Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim. Rzeszów.

Latos-Miłkowska, M. (2007). Reprezentatywność w zbiorowych i w indywidualnych stosunkach pracy. W: L. Florek (red.), Indywidualne a zbiorowe prawo pracy. Warszawa.

Latos-Miłkowska, M. (2017). Systemy wyłaniania przedstawicieli pracowników. W: Z. Hajn (red.), Demokracja w zakładzie pracy. Warszawa.

Piątkowski, J. (2018). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Pliszkiewicz, M., Seweryński, M. (1995). Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy. Państwo i Prawo, (9).

Skupień, D. (2013). Wpływ związków zawodowych na powołanie i działanie niezwiązkowych organów przedstawicielskich. W: G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego. Warszawa.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę