Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Świeże spojrzenie TSUE na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej

Autorka omawia orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których wskazał on na bezpośrednie zastosowanie art. 21, art. 31 ust. 2 oraz art. 47 Karty praw podstawowych UE (orzeczenia Egenberger, IR v JQ, Bauer i Max Planck). Zwraca uwagę na ograniczone znaczenie tej linii orzeczniczej ze względu na utrzymanie w niej argumentacji zawartej w orzeczeniu AMS, że tam gdzie w zapisie Karty jest odwołanie do „prawa i praktyk krajowych”, taki zapis uniemożliwia bezpośrednie zastosowanie Karty. Zdaniem autorki skutek linii orzeczniczej wskazującej na bezpośrednie zastosowanie Karty zależy także od liczby i jakości pytań prejudycjalnych kierowanych przez sądy z danego państwa.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Karta praw podstawowych UE; orzecznictwo TSUE; integracja europejska

Bibliografia

Ciacchi, A. C. (2019). The Derect Horizontal Effect of EU Fundamental Rights. European Constitutional Law Review, (15). https://doi.org/10.1017/S1574019619000154

Fontanelli, F. (2014). National Measures and the Application of the EU Charter of Fundamental Rights- Does curia.eu Know iura.eu? Human Rights Law Review, (2).https://doi.org/10.1093/hrlr/ngu009

Grzeszczak, R. i Szmigielski, A. (2015). Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw członkowskich — refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądow krajowych. Europejski Przegląd Sądowy (październik).

Laurenco, L. (2019). Religion discrimination and EU general principles' gospel: Egenberger. Common Market Law Review, 56.

Połtorak, N. (2014). Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych UE. Europejski Przegląd Sądowy, (9), 17–28.

van Bockel, B. i Wattel, P. (2013). New Wine into Old Wineskins: The Scope of Charter of Fundamental Rights of the EU after AkerbergFransson. European Law Review, (6), 866–883.

Wrobel, A. (2009). O niektorych problemach sądowego stosowania Karty Praw Podstawowych. W: A. Wrobel, (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym. Warszawa.

Wrobel, A. (2013). Komentarz do art. 51. W: A. Wrobel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę