Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.4.7
JEL: K31

Ustawa o grupowych zwolnieniach — obowiązek zwrotu odprawy z art. 8 ust. 1 w odniesieniu do zwolnień indywidulanych (art. 10 ust. 1) — najnowsze orzecznictwo

Autorka referuje orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do skatalogowania sytuacji, w których odprawa przewidziana w art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych wypłacona zwolnionemu pracownikowi staje się świadczeniem nienależnym. Szczególną uwagę poświęca wypowiedziom Sądu Najwyższego odnoszącym się do zwolnień indywidulanych w trybie powołanej ustawy (art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r.).

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika; odprawa z tytułu zwolnień grupowych; świadczenie nienależne

Bibliografia

Bibliografia/References

Babańczyk, B. (2012). Prawo do odprawy i obowiązek jej zwrotu. Wiedza Prawnicza, (4).

Raczkowski, M. (2010). Bezpodstawne wzbogacenie w prawie pracy. W: Z. Niedbała (Red.), Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę