Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.5.5
JEL: K31, K39

W kwestii sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w prawie ubezpieczeń społecznych

Celem opracowania jest analiza regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 1 ustawy z 13 października 1998 r., tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1230 ze zm. (dalej jako: ustawa systemowa), dotyczących sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem stanowiącej tytuł do ubezpieczenia społecznego oraz okoliczność warunkującą prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, dokonana z perspektywy czynników i uwarunkowań czyniących (mogących czynić) sprawowanie opieki nad dzieckiem okolicznością istotną dla prawa ubezpieczeń społecznych i jego kształtu. Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie ma w prawie ubezpieczeń społecznych jasnego, zrozumiałego znaczenia. Stan ten tylko do pewnego stopnia uznać można za naturalny i uzasadniony różnymi kontekstami, w jakich zwrot ten występuje, czy też problemami ze wskazaniem czynników determinujących takie a nie inne unormowanie tej kwestii.

Słowa kluczowe: opieka nad dzieckiem; ubezpieczenia społeczne; tytuł do ubezpieczenia; świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Bibliografia

Bibliografia/References

Babińska-Górecka, R. (2017). Praca zarobkowa jako przesłanka ochrony i świadczeń w ramach zabezpieczenia społecznego – kierunki zmian. W: M. Szabłowska- Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (Red.), Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza (s. 639–654). Dom Organizatora TNOiK.

Babińska-Górecka, R. (2020). Właściwości regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (Red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Błasiak, A. (2017). (Nowy) wymiar rodzicielstwa – wybrane aspekty. W: D. Opozda, M. Leśniak (Red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Seria Pedagogika rodziny w teorii i praktyce, 5, (29–43). Wydawnictwo Episteme.

Chłoń-Domińczak, A. (2013). Rozwiązania na rzecz rodziny w ubezpieczeniach społecznych w polskim systemie. W: Równowaga ekonomiczna systemów emerytalnych. Współpraca w ramach Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego. Materiały z seminariów ZUS, (3), Warszawa.

Dzienisiuk, D. (2016). Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Difin.

Dzienisiuk, D. (2022). Małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nowym tytułem ubezpieczeń społecznych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (2). DOI 10.33226/0032-6186.2022.2.2

Dzienisiuk, D. (2020). Miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i związki z innymi gałęziami prawa. W: A. Wypych-Żywicka (Red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Lach, D. E. (2020). Pojęcie prawa ubezpieczenia społecznego i kryteria jego wyodrębnienia od innych systemów świadczeniowych prawa socjalnego, W: A. Wypych-Żywicka (Red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Muszalski, W. (1984). Ubezpieczenia społeczne. Zarys ogólny. Część I, Warszawa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Opozda, D. (2017). Zróżnicowane rodzicielstwo – zarys refleksji, W: D. Opozda, M. Leśniak (Red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, Seria Pedagogika rodziny w teorii i praktyce, 5, (19–28). Wydawnictwo Episteme.

Pacud, R., (2020). Stosunki prawne ubezpieczenia społecznego. W: A. Wypych-Żywicka (Red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Pławucka, H. (1985). Zasiłki z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny. W: J. Jończyk (Red). Ubezpieczenie społeczne rodziny, Wrocław.

Stopka, K. (2022). Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz. Wolters Kluwer.

Ślebzak, K. (2021). O niektórych założeniach konstrukcyjnych systemu ubezpieczeń społecznych. W: R. Babińska-Górecka, A. Przybyłowicz, K. Stopka, A. Tomanek (Red.), Prawo pracy i prawo socjalne. Teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ślebzak, K. (2020). Zasady prawa ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (Red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. Wolters Kluwer.

Wagner, B. (2014). Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych. W: M. Skąpski, K. Ślebzak. Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze.

Włodarczyk, M. (2022). W: K. W. Baran (Red). Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 94–304(5), wyd. VI, Wolters Kluwer. Art. 186(2).

Wypych-Żywicka, A. (2010). Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – wybrane zagadnienia. W: Ubezpieczenie chorobowe, Iwonicz-Zdrój.

Zieleniecki, M. (2013). Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego. W: Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym. ZUS.

Zieleniecki, M. (2015). Obowiązkowość i dobrowolność ubezpieczenia emerytalnego. W: T. Bińczycka-Majewska (Red.), Współczesne problemy prawa emerytalnego, Lex/el

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę