Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.7
JEL: K31, H550
Iwona Sierocka ORCID: 0000 0003 1659 1717 , e-mail: i.sierocka|uwb.edu.pl| |i.sierocka|uwb.edu.pl

Zakończenie aktywności zawodowej przez sędziów i prokuratorów ze względu na wiek

Artykuł dotyczy przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. Autorka analizuje okoliczności umożliwiające przedłużenie przez Krajową Radę Sądownictwa lub Prokuratora Generalnego okresu aktywności zawodowej. Omawia przepisy dotyczące stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwieństwie do sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów z chwilą ukończenia 65 lat sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku bez możliwości ubiegania się o przedłużenie okresu służby. Autorka odnosi się do dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. W jej ocenie polskie przepisy pozostają w sprzeczności z przepisami Unii Europejskiej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przejście w stan spoczynku ze względu na wiek; sędzia; prokurator; dyskryminacja

Bibliografia

Bibliografia/References

Antonów, K. (2018). Ochrona socjalna sędziów sądów powszechnych. Przegląd Sądowy, 2018, (5).

Ereciński, T., Gudowski, J. i Iwulski, J. (2010). Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz. Warszawa.

Gonera, K. (2013). W: A. Górski (Red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. Warszawa: LEX.

GUS (2021). Ku lepszemu życiu. Polska w OECD. Raport GUS. Warszawa 2021.

Kozub-Ciembroniewicz, K. i Szumiło-Kulczycka, D. (2021). Konsekwencje uchybień w obsadzie TK (uwagi na tle orzeczenia w sprawie K 1/20). Państwo i Prawo, (8).

Łazarska, A. (2015). Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu. W: R. Piotrowski (Red.), Pozycja ustrojowa sędziego. Warszawa: LEX.

Romer, T. i Sanetra, W. (1997). Stan spoczynku, czyli instytucja o szczególnym i jednolitym charakterze. Rzeczpospolita z 11.12.1997.

Sanetra, W. (2015). Kilka refleksji na temat niezawisłości sędziów. W: R. Piotrowski (Red.), Pozycja ustrojowa sędziego (s. 188–203). LEX.

Wagner, B. (2014). Kilka refleksji na temat sędziowskiego stanu spoczynku i nie tylko. Przegląd Sądowy, (7).

Zieliński, M. J. (2018). Obniżenie ustawowej granicy przechodzenia w stan spoczynku przez sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego w świetle przepisów dyrektyw nr 2000/78/WE oraz 2006/54/WE. Przegląd Sądowy, (10).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę