Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.9.3
JEL: K31
Sebastian Koczur ORCID: 0000-0002-2985-0557 , e-mail: skoczur|wp.pl| |skoczur|wp.pl

Zakres przedmiotowy ochrony pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jej implikacje w kształtowaniu ustroju gospodarczego

Artykuł poświęcony jest problematyce pojmowania ochrony pracy uregulowanej w art. 24 Konstytucji. Autor stawia tezę, że konstytucyjna ochrona pracy nie sprowadza się wyłącznie do realizacji funkcji ochronnej prawa pracy, ale ma znacznie szerszy zakres oddziaływania, wpływając również na stosunki gospodarcze. Przedmiotem ochrony analizowanego przepisu jest praca jako wartość sama w sobie. Zdaniem autora ochrona pracy staje się czynnikiem determinującym sposób definiowania społecznej gospodarki rynkowej, przepisu tego nie można bowiem pojmować w oderwaniu od innych kształtujących ustrój gospodarczy norm konstytucyjnych. Tak rozumiana ochrona pracy przyczynia się do bardziej efektywnej ochrony pracownika, biorąc pod uwagę także interes pracodawców jako uczestników rynku pracy dostarczających pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ochrona pracy; Konstytucja RP; funkcja ochronna; warunki pracy; pracownik

Bibliografia

Bibliografia/References

Banaszak, B. (2000). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa.

Budnik, M. (2019). Socjologia pracy w zarysie. Difin.

Complak, K. (2014). W M. Haczkowska (Red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LexisNexis. https://sip.lex.pl/#/commentary/587599006/396446

Garlicki, L. & Zubik, M. (2016). W M. Derlatka, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, L. Garlicki & M. Zubik, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. Wydawnictwo Sejmowe. https://sip.lex.pl/#/commentary/587734552/531992

Januszek, H. & Sikora, J. (2000), Socjologia pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Safian, M. & Bosek, L. (2016). Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. C.H.Beck.

Sanetra, W. (2016). Ustrojowe rozumienie ochrony pracy i uwagi końcowe. W M. Latos-Miłkowska & Ł. Pisarczyk (Red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Wolters Kluwer.

Skrzydło, W. (2013). W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/commentary/ 587434006/428277

Słownik języka polskiego PWN (2022). https://sjp.pwn.pl/ (10.06.2022).

Sobczyk A. (2015). Wolność pracy i władza. Wolters Kluwer. https://sip.lex.pl/#/monograph/369361904/287516

Stępień, J. (2005). Socjologia pracy i zawodu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Szczepański, J. & Biegeleisen-Żelazowski, R. (Red.). (1961). Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów. KiW.

Szulikowski, M. (2014). Wykładnia prawa — systemowa i funkcjonalna. ksiegowosc.nfor.pl

Tuleja, P. (2021). W P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz & Tuleja P., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX/el. https://sip.lex.pl/#/commentary/587806618/650681

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę