Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zakres związania sądów państwa członkowskiego zaświadczeniem o ustawodawstwie właściwym (E101 i A1) w razie stwierdzenia oszustwa — uwagi na tle orzeczeń TSUE w sprawach C-359/16, C-527/16, C-370/17 i C-37/18 oraz C-17/19 — część 1

Autor analizuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące związania sądów państwa członkowskiego zaświadczeniem o ustawodawstwie właściwym (E101 i A1) w razie stwierdzenia oszustwa. Zarówno w polskiej literaturze, jak i judykaturze orzeczeniom z tego zakresu przypisuje się różne skutki. Zdaje się dominować przeświadczenie o osłabieniu mocy wiążącej wspomnianych zaświadczeń. Artykuł ma na celu krytyczną analizę takiego zapatrywania, a także sformułowanie wniosków płynących z rysującej się linii orzeczniczej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zaświadczenie E101; zaświadczenie A1; związanie zaświadczeniem w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie

Bibliografia

Bibliografia/References

Klamert, M., Kellerbauer, M. i Tomkin, J. (2019). Commentary on the EU: Treaties and the Charter of Fundamental Rights. Oxford. https://doi.org/10.1093/oso/9780198794561.001.0001

Łyjak, G., Skibińska, M., Sokołowska, A. i Tomczyk, A. (2016), Zasady wydawania formularzy A1. W: M. Skibińska i A. Sokołowska (red.), Delegowanie pracowników za granicę. Warszawa.

Öberg, U. i Leyns, N. (2020). On Equal Treatment, Social Justice and the Instroduction of Parliamentarism in the European Union. W: F. Bignami (red.), EU Law in Populist Times: Crises and Prospects. Cambride. https://doi.org/10.1017/9781108755641.007

Ślebzak, K. (2019). Związanie zaświadczeniem A1 a oszustwo. W: J. Kosonoga (red.), Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2018. Warszawa.

Szpyrka, M. i Talaga, R. (2019). Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Europejski Przegląd Sądowy, (4).

Wenander, H. (2020). Sincere Cooperation, Mutual Trust, and Mutual Recognitionin Social Security Coordination. Review of European Administrative Law, 13(3). https://doi.org/10.7590/187479820X16007576818834

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę