Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.7
JEL: K15, K23
Joanna May ORCID: 0000-0001-8660-0784 , e-mail: jmay|umk.pl| |jmay|umk.pl

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jako warunek przyznania prawa do wcześniejszej emerytury. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 2 września 2019 r. (III AUa 857/18)

Autorka referuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w którym Sąd dokonał wykładni pojęcia „zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej” jako jednej z przesłanek przyznania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej. Wyrok ten ma szczególne znaczenie ze względu na brak definicji legalnej tego pojęcia. W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników pojęcie „zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej” zostało wyjaśnione w art. 28 ust. 4 na potrzeby częściowego zawieszenia emerytury lub renty rolniczej, a nie przyznania prawa do tego świadczenia. Według autorki na aprobatę zasługuje pogląd Sądu Apelacyjnego, że przesłanka przyznania prawa do wcześniejszej emerytury jest spełniona, gdy rolnik faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne rolników; zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

Bibliografia

Bibliografia/References

Grudzień, A. (2006). Pojęcie „prowadzenie działalności rolniczej” w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Ubezpieczenia w Rolnictwie, (29), 70–76.

Jaskuła, W. (2006). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., II UZP 5/04. Państwo i Prawo, (11), 119–123.

May, J. (2018), Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jako warunek przyznania prawa do wcześniejszej emerytury. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 38–43.

Niedośpiał, M. (2006). Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego z Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. III AUa 598/04. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, (5), 83–89.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę