Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Postanowieniem z 8 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, C-791/19 R, Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesiła stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów oraz postanowiła o powstrzymaniu się od przekazywania spraw zawisłych przed tą Izbą do rozpoznania składowi niespełniającemu wymogów niezależności wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zasada niezawisłości sędziów; Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

Bibliografia

Bibliografia/References

Ziętek-Capiga, A. (2019). Kryteria niezależności organu biorącego udział w procedurze powoływania sędziów oraz niezawisłości sędziów. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12). DOI 10.33226/0032-6186.2019.12.7

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę