Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Katarzyna Błeszyńska
ORCID: 0000-0003-4982-0176
Adiunkt w Katedrze Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa autorskiego i prasowego; radca prawny w kancelarii prawnej „Błeszyński i Partnerzy Radcowie Prawni”, specjalizuje się w prawie autorskim.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.5

W artykule podjęto analizę podstaw, celu i zakresu ograniczenia praw autorskich w odniesieniu do utworów wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach w zakresie tzw. prawa panoramy. W odniesieniu do ograniczeń praw autorskich, stanowiących wyjątek od bezwzględnej ich ochrony przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), zasadne jest określenie i uzasadnienie celu dozwolonego użytku publicznego. W artykule wskazano i uzasadniono podstawę ograniczenia jako dostęp do kultury, zastrzegając że pojęcie to nie jest tożsame z definicją dobra kultury. W tym celu dokonano zwięzłej wykładni przepisu ograniczającego, a także analizy gwarancji prawnych w zakresie dostępu do kultury, dziedzictwa kultury, spuścizny kulturowej w regulacjach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem definicji dobra kultury, wskazując brak koherentności pojęć utworu i dobra kultury.

Słowa kluczowe: dozwolony użytek utworów; kultura; ograniczenie praw autorskich; prawo panoramy; utwór

Adiunkt w Katedrze Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa autorskiego i prasowego; radca prawny w kancelarii prawnej „Błeszyński i Partnerzy Radcowie Prawni”, specjalizuje się w prawie autorskim.