Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.6.1
JEL: G21, H53, H54, H76, H81

Konstrukcja prawna „finansowego wsparcia” dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków wykonujących infrastrukturę techniczną i społeczną związaną z przedsięwzięciami mieszkaniowymi

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych niezbędnych dla realizacji inwestycji mieszkaniowych przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) może być dofinansowana z Funduszu Dopłat, którym administruje Bank Gospodarstwa Krajowego. Kilkakrotne zmiany ustawodawstwa, zapoczątkowane 1.04.2021 r., mają stworzyć warunki do zintensyfikowania działań j.s.t. w obszarze komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Jednym z instrumentów wsparcia ma być dofinansowanie części kosztów wykonania przedsięwzięć infrastruktury technicznej i społecznej związanej z budownictwem mieszkaniowym. Celem artykułu jest analiza i ocena regulacji prawnych określających status prawny oraz zasady udzielania takiego wsparcia. Ustalony brak konkretnych efektów z dwuletniego okresu stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych uzasadnił negatywną weryfikację hipotezy o pożytecznym wpływie nowych regulacji prawnych na wzrost zainteresowania j.s.t. wykonywaniem projektów infrastrukturalnych towarzyszących inwestycjom mieszkaniowym. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatycznoprawną, uzupełnioną analizą dorobku doktryny i judykatury, a także komunikatów BGK o wsparciu udzielanym z Funduszu Dopłat.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny; budownictwo mieszkaniowe; Bank Gospodarstwa Krajowego; dofinansowanie; Fundusz Dopłat

Bibliografia

Bibliografia/References

Drela, M. (2014). Ustalenie opłaty adiacenckiej. Nowe Zeszyty Samorządowe, (4), 35–56.

Fleszer, D. (2018). Prawo do lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego na gruncie orzecznictwa. Samorząd Terytorialny, (4), 45–54.

Kotowicz, B. (2020). Realizacja funkcji redystrybucyjnej państwa w latach 1990–2020. Przegląd Prawa Publicznego, (12), 14–30.

Kubów, A. (2016). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej w kontekście polityki rodzinnej. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, (438), 47–63.

Małecka-Łyszczek, M., & Mędrzycki, R. (2021). Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej. Wolters Kluwer.

Markowski, T., Sikora-Fernandez, D. (2019). Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych. Samorząd Terytorialny, (1–2), 36–48.

Maziarz, A. (2017). Wybrane problemy instytucji opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych. Palestra, (5), 5–14.

Mrkývka, P., & Stankiewicz, J. (2008). Państwowe fundusze celowe w Republice Czeskiej. Finanse Komunalne, (1–2), 138–149.

Mroziewski, M. (2013). Koncepcja nowoczesnej infrastruktury gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej w perspektywie konkurencyjności, cz. II. Zarządzanie. Teoria i Praktyka, (1), 29–41.

Muzioł-Węcławowicz, A. (2021). Mieszkalnictwo społeczne w Polsce – wyzwania i ograniczenia. Studia BAS, (2), 83–112.

Niezgoda, A. (2012). Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową. Wolters Kluwer.

Ofiarska, M. (2022). Finansowanie zwrotne przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestycji objętych rządowym programem popierania budownictwa mieszkaniowego – wybrane zagadnienia. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (8), 11–19. https://doi.org/10.33226/0137-5490.2022.8.2

Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. Wolters Kluwer.

Witkowski, K., & Starościc, D. (2008). System infrastruktury społecznej w gminie. Studia Lubuskie, (IV), 177–194.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę