Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.3.5
JEL: G21, K15

Zwrot kosztów z tytułu bezumownego korzystania z kapitału pieniężnego w przypadku stwierdzenia nieważności (ex tunc) umowy kredytu (cz. 2)

Przedmiotem niniejszej, drugiej części artykułu jest zagadnienie istnienia roszczenia kondykcyjnego banków o zwrot kosztów z tytułu bezumownego korzystania przez kredytobiorców z kapitału pieniężnego udostępnionego przez banki w przypadku stwierdzenia nieważności (ex tunc) umowy kredytu. Kwestia ta powstała na gruncie orzecznictwa dotyczącego umów kredytów hipotecznych denominowanych albo indeksowanych do waluty obcej. W tej części artykułu omówiono powstałe wątpliwości, bazując na — co wymaga wyraźnego zastrzeżenia — dorobku orzecznictwa, a także proponując konkretne rozwiązania. Takie ujęcie zagadnienia wynika stąd, że będący przedmiotem niniejszego opracowania problem powstał na gruncie orzecznictwa sądowego (został niejako zainicjowany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20.02.2020 r., sygnatura: I ACa 635/19) i ma charakter stricte praktyczny; tym samym jego rozwiązanie powinno być niejako zaczerpnięte z dotychczasowego dorobku judykatury. W rezultacie rozważania doktrynalne, jak i analiza dorobku doktryny zostaną tutaj ograniczone do niezbędnego minimum.

Słowa kluczowe: bezumowne korzystanie z kapitału pieniężnego; bezpodstawne wzbogacenie; nieważność umowy kredytu; roszczenie kondykcyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Dubis, J. (2019). Komentarz do art. 405 k.c. W: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Główny Urząd Statystyczny (2020). Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5239/1/1/roczne_wskazniki_cen_towarow_i_uslug_konsumpcyjnych_od_1950_roku.xlsx (09.10.2020).

Jurkowska-Zeidler, A. (2016). Asymetria ryzyka a zasada sprawiedliwości społecznej na tle problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Gdańskie Studia Prawnicze, XXXV, 131–153.

Karaszewski, G. (2019). Komentarz do art. 405 k.c. W: J. Ciszewski (red.), P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Księżak, P. (2020). Komentarz do art. 405 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2A. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.

Najwyższa Izba Kontroli (2018). Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym. Informacja o wynikach kontroli KBF. 430.001.2018. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. https://www.nik.gov.pl/plik/id,17566,vp,20139.pdf (09.10.2020).

Pietrzykowski, K. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Warszawa: C.H. Beck.

Pietrzykowski, K. (2018). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Warszawa: C.H. Beck.

Rogoziński, D. (2018). Orzecznictwo SN w sprawie kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej a prawidłowa implementacja jurysdykcyjna dyrektywy 93/13/EWG. Rozprawy Ubezpieczeniowe, (4), 3–21.

Sokołowski, T. (2014). Komentarz do art. 405 k.c. W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania — część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Trzaskowski, R. (2018). Komentarz do art. 405 k.c. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę