Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Jessica Giovanni

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Pelita Harapan w Indonezji. Ukończyła studia licencjackie ze specjalizacją marketingu. Obecnie pracuje w prywatnej firmie.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.6.4
JEL: M31

Wpływ promocji sprzedaży i atmosfery w sklepie na hedonistyczną motywację do zakupów i zakupy impulsywne. Studium przypadku klientów sklepu Indomaret w Lippo Karawaci w Indonezji

This study aims to analyze the effects of sales promotion and store atmosphere on hedonic shopping motivation and impulse buying among customers of Indomaret, Lippo Karawaci, Tangerang. The target population in this study was all students and alumni of Uuniversitas Pelita Harapan who had visited Indomaret in Lippo Karawaci, with a sample size of 150 respondents. The data was collected using a questionnaire and analyzed using Partial Least Square – Structual Equation Modeling (PLS-SEM) in SmartPLS ver. 3.3.3 program. The results show that the sales promotion has a positive effect on hedonic shopping motivation and impulse buying; the store atmosphere has a positive effect on hedonic shopping motivation but has no effect on the impulse buying; and the hedonic shopping motivation has a positive effect on impulse buying. Thus, the sales promotion plays an important role in increasing the impulse buying.

Niniejsze badanie ma na celu analizę wpływu promocji sprzedaży i atmosfery w sklepie na hedonistyczną motywację do zakupów i zakupy impulsywne wśród klientów sklepu sieci Indomaret w dzielnicy Lippo Karawaci miasta Tangerang w Indonezji. Populacją docelową w tym badaniu byli wszyscy studenci i absolwenci Uuniversitas Pelita Harapan, którzy odwiedzili Indomaret w Lippo Karawaci. Badanie przeprowadzono na próbie liczącej 150 respondentów. Dane zostały zebrane za pomocą kwestionariusza i przeanalizowane przy użyciu częściowej metody najmniejszych kwadratów – modelowania równań strukturalnych (PLS-SEM) w programie SmartPLS ver. 3.3.3. Wyniki pokazują, że promocja sprzedaży ma pozytywny wpływ na hedonistyczną motywację do zakupów i kupowanie impulsywne; atmosfera w sklepie pozytywnie wpływa na hedonistyczną motywację do zakupów, ale nie ma wpływu na zakupy impulsywne; a hedonistyczna motywacja zakupowa pozytywnie oddziałuje na zakupy impulsywne. Tak więc promocja sprzedaży odgrywa ważną rolę w zwiększaniu zakupów pod wpływem impulsu.

Słowa kluczowe: sales promotion; store atmosphere; hedonic shopping motivation; impulse buying; Indomaret (promocja sprzedaży; atmosfera w sklepie; hedonistyczna motywacja do zakupów; zakupy impulsywne; Indomaret)