Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Karahan Kara
ORCID: 0000-0002-1359-0244

Dr Karahan Kara

Assistant professor at the Department of Management and Organization, Logistics Program, Artvin Coruh University in Turkey. His research interests include supply chain management, logistics management and innovation management.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.7.2
JEL: M10, M12, M15

Innowacyjność procesów łańcucha dostaw pomiędzy możliwościami HRM a wydajnością SC. Analiza empiryczna przemysłu tekstylnego

This study is aimed to explain the relationship between Human Resource Management (HRM) capabilities and Supply Chain Performance in the textile and apparel industry and to determine the mediating role of Process Innovation (PI), which improves supply chain processes in this relationship. Two research models were introduced in the study. Hypotheses belonging to research models have been developed. Structural equation modelling was applied to test the hypotheses. The sample area of the research consists of textile and apparel companies operating in Turkey. The research level is at the executive level. HRM capabilities significantly affect SC performance in the textile and apparel industry. In addition, it was concluded that PI has a full mediating effect on the HRM-SC performance relationship. It has been determined that PI applications contribute to increasing efficiency in supply chain management processes and performance and support the development of HRM capabilities.

Niniejsze badanie ma na celu wyjaśnienie związku między zdolnościami zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) a wydajnością łańcucha dostaw w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz określenie pośredniczącej roli innowacji procesowych (PI), które usprawniają procesy łańcucha dostaw w tej relacji. W badaniu wykorzystano dwa modele badawcze. Opracowano także hipotezy należące do modeli badawczych. W celu przetestowania hipotez zastosowano modelowanie równań strukturalnych. Przykładowy obszar badań stanowią firmy tekstylno-odzieżowe działające w Turcji. Badania przeprowadzono na poziomie zarządu. Wykazano, że możliwości zarządzania zasobami ludzkimi istotnie wpływają na wydajność SC w przemyśle tekstylnym i odzieżowym. Ponadto stwierdzono, że innowacje procesowe (PI) mają pełny wpływ mediacyjny na relację wydajności HRM–SC, a aplikacje PI przyczyniają się do zwiększenia efektywności procesów i wydajności zarządzania łańcuchem dostaw oraz wspierają rozwój możliwości HRM.

Słowa kluczowe: supply chain process innovation; supply chain performance; human resources management; mediating effect (innowacje procesów łańcucha dostaw; wydajność łańcucha dostaw; zarządzanie zasobami ludzkimi; efekt mediacyjny)