Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Karol Kowalewski
ORCID: 0000-0002-8894-1459

Dr Karol Kowalewski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku. Autor dwóch monografii oraz ponad 50 artykułów i prac badawczych z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania kadrami.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.2
JEL: karol.kowalewski@wsfiz.edu.pl

Artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny. Jego głównym celem jest przedstawienie praktycznych uwag i sugestii, które prowadzą do doskonalenia procesów zarządczych występujących w innowacyjnych mikroprzedsiębiorstwach o ponadprzeciętnym tempie wzrostu. W pierwszej części artykułu ukazano specyfikę startupów oraz ich rolę w rozwoju gospodarczym. Następnie, bazując na obserwacjach własnych autora oraz zebranych raportach i innych źródłach wtórnych, przedstawiono największe błędy popełniane przez analizowane firmy. Na tej podstawie opracowano zestaw rekomendacji, które powinny przyczynić się do eliminacji wyróżnionych dysfunkcji i usprawnić proces zarządzania startupami.

Słowa kluczowe: startup; zarządzanie; rozwój