Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Krzysztof Waliszewski
ORCID: 0000-0003-4239-5875
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (obecnie ekonomia i finanse); autor, współautor i redaktor kilkunastu monografii; autor kilkuset artykułów dotyczących pośrednictwa finansowego i kredytowego, doradztwa finansowego, instytucji parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych, społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych. Członek Prezydium
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.2
JEL: D10, G20, G50, L84, O33

Usługa automatycznego doradztwa finansowego (robo- -doradztwa) należy do innowacji finansowych w obszarze obsługi klienta detalicznego i jest świadczona przez podmioty z segmentu technologii finansowych. Usługa ta dotyczy najczęściej doradztwa w zakresie inwestycji i polega na wykorzystaniu algorytmów i sztucznej inteligencji do zebrania informacji od klienta i zaproponowaniu rozwiązania odpowiadającego profilowi ryzyka klienta. Taki sposób obsługi zmniejsza koszty usług doradczych oraz minimalizuje lub całkowicie znosi minimalną kwotę inwestycji wymaganą przez doradcę. Ojczyzną robo-doradztwa są Stany Zjednoczone, gdzie jest największy rynek, ale robo-doradcy są obecni również w Europie. W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty związane z definicją, regulacjami, funkcjonowaniem, wielkością rynku na świecie i w Polsce wraz z ich prognozą do 2023 r. Z przedstawionej analizy wynika, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem w przyszłości jest model hybrydowy, w którym tradycyjny doradca finansowy odpowiadający za kształtowanie relacji z klientem wykorzystuje narzędzia robo-doradztwa do obsługi klienta. Wyzwaniem dla regulatora i nadzoru finansowego będzie wprowadzenie takich norm, które zapewnią bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego, a z drugiej strony nie będą zbyt restrykcyjne i hamujące rozwój tego innowacyjnego segmentu rynku usług finansowych.

Słowa kluczowe: doradztwo finansowe; technologie finansowe; robo-advice

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (obecnie ekonomia i finanse); autor, współautor i redaktor kilkunastu monografii; autor kilkuset artykułów dotyczących pośrednictwa finansowego i kredytowego, doradztwa finansowego, instytucji parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych, społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych. Członek Prezydium Komitetu Nauk i Finansach PAN, laureat konkursu Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów w 2017 r.