Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce

Andrzej Cwynar
ISBN: 978-83-208-2414-8
Liczba stron: 258
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Wiedza finansowa i umiejętność jej zastosowania w praktyce – to, co przyjęło się nazywać alfabetyzmem finansowym (ang. financial literacy) – są silnie związane z zachowaniami finansowymi konsumentów i rezultatami, do których te zachowania prowadzą. Mówiąc krótko, jednostki bardziej kompetentne finansowo częściej podejmują właściwe zachowania finansowe i uzyskują lepsze wyniki w zarządzaniu własnymi finansami. Wiedza i umiejętności finansowe Polaków są niskie – niższe nie tylko niż na Zachodzie, ale także niż w innych krajach naszego regionu. To główna przyczyna powstania tej książki. Jej celem jest zbadanie związków alfabetyzmu finansowego Polaków z ich cechami społeczno-demograficznymi i ekonomicznymi: płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia, osiąganym dochodem, a także uczestnictwem w formalnej edukacji finansowej. W odróżnieniu od istniejących opracowań badanie zaprezentowane w książce ma charakter metaanalityczny: uwzględnia dane pierwotne pochodzące z pięciu dużych sondaży przeprowadzonych w latach 2015–2018. Metaanaliza pozwala na uchwycenie tendencji w wynikach wcześniejszych badań w celu ich uogólnienia. Jest szczególnie przydatna wtedy, gdy wyniki wcześniejszych badań są niejednoznaczne – jak w przypadku relacji alfabetyzmu finansowego z płcią i wiekiem. 

Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2021, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki, prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański oraz prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński, laureatem został Pan dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce”.

Więcej o nagrodzie na stronie: βeta 2021.

Wprowadzenie

 

ROZDZIAŁ 1. teoretyczne podstawy jego badań

1.1. Teoretyczne ramy badań alfabetyzmu finansowego

1.2. Alfabetyzm finansowy – kwestie terminologiczne

1.3. Wiedza i umiejętności jako składniki alfabetyzmu finansowego

1.4. Samoocena jako składnik alfabetyzmu finansowego

1.4.1. Samoocena w sensie poczucia własnej skuteczności w zarządzaniu finansami osobistymi

1.4.2. Samoocena w sensie przekonania o posiadaniu wiedzy finansowej (subiektywna wiedza finansowa)

1.5. Alfabetyzm finansowy jako połączenie wiedzy, umiejętności i samooceny

1.6. Alfabetyzm finansowy jako połączenie wiedzy, umiejętności, samooceny, a także postaw i zachowań finansowych

1.7. Meandry definiowania alfabetyzmu finansowego

1.8. Zdolności matematyczne a konceptualne granice alfabetyzmu finansowego

1.9. Alfabetyzm finansowy a koncepcja możliwości (dokonywania wyborów) finansowych

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 2. Operacjonalizacja alfabetyzmu finansowego

2.1. Operacjonalizacja za pomocą testu osiągnięć

2.1.1. Treści dziedzinowe testu

2.1.2. Struktura testu

2.1.3. Przetwarzanie odpowiedzi „Nie wiem”

2.1.4. Agregowanie wyników testu i klasyfikowanie badanych na tej podstawie

2.1.5. Popularne testy osiągnięć: „wielka trójka” i „wielka piątka”

2.1.6. Testy zweryfikowane w analizach psychometrycznych

2.2. Operacjonalizacja za pomocą samooceny

2.2.1. Subiektywna wiedza finansowa

2.2.2. Poczucie własnej skuteczności w zarządzaniu finansami osobistymi

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 3. Poziom alfabetyzmu finansowego w Polsce i na świecie

3.1. Wyniki sondaży wykorzystujących „wielką trójkę” – porównanie międzynarodowe

3.2. Wyniki badań OECD

3.3. Wyniki badania S&P Global FinLit

3.4. Badania alfabetyzmu finansowego w Polsce

3.4.1. Badania prowadzone w jednostkach naukowych

3.4.2. Badania prowadzone przez instytucje związane z rynkiem finansowym

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 4. Podstawowe zmienne społeczno-demograficzne i ekonomiczne a alfabetyzm finansowy – przegląd literatury

4.1. Płeć a alfabetyzm finansowy

4.1.1. Różnice ze względu na płeć w wynikach testów alfabetyzmu finansowego – istota i skala zjawiska

4.1.2. Możliwe przyczyny różnic w poziomie alfabetyzmu finansowego ze względu na płeć

4.2. Wiek a alfabetyzm finansowy

4.2.1. Różnice ze względu na wiek w wynikach testów alfabetyzmu finansowego – istota i skala zjawiska

4.2.2. Możliwe przyczyny różnic w poziomie alfabetyzmu finansowego ze względu na wiek

4.3. Poziom wykształcenia a alfabetyzm finansowy

4.4. Dochód a alfabetyzm finansowy

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 5. Formalna edukacja finansowa a alfabetyzm finansowy – przegląd literatury

5.1. Edukacja finansowa a alfabetyzm finansowy – usystematyzowanie pojęć

5.2. Wpływ edukacji finansowej na poziom alfabetyzmu finansowego – wyniki indywidualnych badań

5.2.1. Edukacja finansowa w szkołach średnich i na studiach

5.2.2. Edukacja finansowa poza szkołą

5.2.3. Badania treści i form edukacji finansowej

5.3. Przeglądy badań skuteczności edukacji finansowej (narracyjne i systematyczne)

5.4. Metaanalizy wyników badań skuteczności edukacji finansowej

5.5. Możliwe przyczyny małej skuteczności edukacji finansowej

5.6. Stan edukacji finansowej w Polsce

5.6.1. Edukacja finansowa w szkole

5.6.2. Edukacja finansowa poza szkołą

Podsumowanie

 

ROZDZIAŁ 6. Płeć, wiek, wykształcenie i dochód a poziom alfabetyzmu finansowego dorosłych Polaków – metaanaliza wyników wcześniejszych badań własnych

6.1. Charakterystyka przeprowadzonej metaanalizy

6.1.1. Cel i hipoteza zerowa

6.1.2. Badania uwzględnione w metaanalizie

6.2. Model metaanalizy, miara wielkości efektów i sposób ich zważenia

6.3. Heterogeniczność efektów

6.4. Wyniki metaanalizy – łączna wielkość efektów

6.5. Skrzywienie publikacyjne

6.6. Dyskusja

6.6.1. Poziom alfabetyzmu finansowego dorosłych Polaków

6.6.2. Zmienne społeczno-demograficzne, ekonomiczne i formalna edukacja finansowa a alfabetyzm finansowy dorosłych Polaków

6.7. Wnioski końcowe, ograniczenia i kierunki przyszłych badań

 

BIBLIOGRAFIA

 

ANEKS

 

SPIS WYKRESÓW, SCHEMATÓW I TABEL

Andrzej Cwynar

Andrzej Cwynar – doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie był dziekanem Wydziału Ekonomii. Wcześniej współtwórca i dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych i wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor kilkunastu książek oraz ponad stu artykułów poświęconych zarówno finansom konsumenckim, jak i korporacyjnym. Publikował m.in. w takich pismach jak "Journal of Consumer Affairs", "International Journal of Bank Marketing" oraz "International Journal of Consumer Studies". Współpracował jako konsultant lub wykładowca m.in. z PKN Orlen, KGHM i spółkami z Grupy Azoty.

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł

Nagroda Beta 2021 dla książki "Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce"

Gratulujemy Panu Profesorowi Andrzejowi Cwynarowi otrzymania prestiżowej Nagrody βeta 2021.
Czytaj więcej