Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo

Wiesław Łukasiński
ISBN: 978-83-208-2218-2
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90 zł
46.67
Najniższa cena z 30 dni: 46.67
Zapytaj

We współczesnej gospodarce rośnie znaczenie jakości, coraz częściej uznawanej za jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej. Autor przedstawił: czynniki wpływające na kompleksowe zarządzanie jakością; istotę projakościowego zarządzania; organizację jako system otwarty zorientowany na otoczenie; dojrzałość jakościową organizacji i czynniki na nią wpływające; zależności między projakościowym zarządzaniem poziomem dojrzałości a rozwojem organizacji; praktykę projakościowego zarządzania na podstawie badań empirycznych.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych uczelni ekonomicznych oraz obecnych i przyszłych przedsiębiorców i menedżerów. Może być również wykorzystywana przez słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych z takich dziedzin, jak zarządzanie, towaroznawstwo, ekonomia, ligistyka.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Organizacja jako system otwarty zorientowany na otoczenie
1.1. Pojęcie systemu
1.2. Systemowe ujęcie organizacji
1.3. Otoczenie organizacji — ogólna charakterystyka
1.4. Powinności organizacji względem grup interesariuszy i ich oczekiwania
1.5. Fundamentalne elementy składowe organizacji
1.5.1. Przywództwo
1.5.2. Polityka i strategia
1.5.3. Struktura organizacyjna
1.5.4. Zarządzanie zasobami
1.5.5. Kultura organizacyjna
1.5.6. Technologia
1.5.7. Sprawność operacyjna
1.5.8. Produkt — efekt końcowy stworzonego systemu

 

2. Systemowe zarządzanie jakością funkcjonowania organizacji
2.1. Ewolucja systemowego zarządzania jakością
2.2. Próba zdefiniowania pojęcia jakość obiektu
2.3. Podejście jakościowe do zarządzania organizacją
2.4. Istota i zasady projakościowego zarządzania organizacją
2.4.1. Próba zdefiniowania projakościowego zarządzania organizacją
2.4.2. Zasady i zalecenia w projakościowym zarządzaniu organizacją
2.5. Wybrane znormalizowane systemy zarządzania organizacją i ich integracja
2.5.1. System zarządzania jakością
2.5.2. System zarządzania środowiskowego .
2.5.3. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
2.5.4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
2.5.5. Zintegrowany system zarządzania

 

3. Rozwój organizacji zarządzanej projakościowo
3.1. Pojęcie rozwoju organizacji
3.2. Projakościowe zarządzanie a zdolność rozwojowa organizacji
3.3. Trwały i zrównoważony rozwój organizacji efektem projakościowego zarządzania
3.3.1. Pojęcie, istota trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji
3.3.2. Funkcje projakościowego zarządzania w procesie kształtowania trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji
3.3.3. Cechy trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji projakościowo zarządzanej
3.4. Społeczna odpowiedzialność organizacji projakościowo zarządzanej

 

4. Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo
4.1. Pojęcie i istota dojrzałości organizacji
4.2. Dojrzałość jakościowa organizacji
4.2.1. Dojrzałość zarządczo-organizacyjna
4.2.2. Dojrzałość ekonomiczna
4.2.3. Dojrzałość techniczno-technologiczna
4.2.4. Dojrzałość społeczno-kulturowa
4.2.5. Dojrzałość ekologiczna
4.3. Kluczowe kompetencje dojrzałej jakościowo organizacji
4.3.1. Dojrzałość kapitału ludzkiego — fundament dojrzałości organizacji
4.3.2. Informacja i wiedza a dojrzałość organizacji projakościowo zarządzanej
4.3.3. Kreatywność — przedsiębiorczość — innowacyjność jako wyznaczniki dojrzałości jakościowej organizacji
4.3.4. Dojrzałość procesowa jako wyznacznik dojrzałości jakościowej organizacji
4.4. Poziom dojrzałości jakościowej organizacji

 

5. Charakterystyka badanej branży
5.1. Branża kruszyw w Polsce
5.2. Funkcjonowanie organizacji wydobywczej
5.3. Kierunki rozwoju obszarów poeksploatacyjnych

 

6. Dojrzałość jakościowa organizacji i projakościowe zarządzanie w praktyce jej funkcjonowania
6.1. Poziom dojrzałości jakościowej organizacji funkcjonujących w branży kruszyw (badania ankietowe)
6.1.1. Cele organizacji zarządzanej projakościowo
6.1.2. Zasady projakościowego zarządzania organizacją
6.1.3. Instrumenty wykorzystywane w projakościowym zarządzaniu organizacją
6.1.4. Obszary znormalizowanych systemów zarządzania w projakościowym zarządzaniu organizacją
6.1.5. Cechy organizacji zarządzanej projakościowo
6.2. Proces kształtowania dojrzałości organizacji projakościowo zarządzanej
6.3. Dojrzałość jakościowa organizacji — przykład empiryczny
6.3.1. Ogólna charakterystyka badanej organizacji
6.3.2. Zakładowa kontrola produkcji na przykładzie organizacji z branży kruszyw
6.3.3. Samoocena poziomu dojrzałości rozwiązań organizacyjnych warunkujących przestrzeganie zasad projakościowego zarządzania
6.3.4. Samoocena poziomu zorientowania na trwałość i zrównoważenie rozwoju organizacji
6.3.5. Samoocena poziomu współpracy organizacji z otoczeniem, w którym funkcjonuje
6.4. Symptomy doskonałości projakościowego zarządzania organizacją

 

Podsumowanie

 

Literatura

Wiesław Łukasiński
Wiesław Łukasiński

Wiesław Łukasiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Jego dorobek naukowy obejmuje zagadnienia projakościowego zarządzania organizacją oraz doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy w kontekście kształtowania motywacji pracowników.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy