Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo

Wiesław Łukasiński
ISBN: 978-83-208-2218-2
Pages: 196
Publication date: 2016
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
Lowest price in last 30 days: 11.05
Ask about product

The importance of quality in contemporary economy is obvious and growing – it is increasingly regarded as one of sources of competitive advantage. The Author presents as follows: factors pertinent for comprehensive quality management; the essence of quality-oriented management; organization as an open system oriented at is environment; maturity of an organization in terms of quality and its determinants; relationships between quality-oriented management of the level of maturity and the growth of an organization; the practice of quality-oriented management as seen from the empirical research perspective.

 

The book is addressed to the academic staff of universities of economics as well as to entrepreneurs and managers, both present and future. It may also be useful to doctoral and other post-graduate students in such fields as management, commodity science, economics, logistics.

    Transatlantic partnership. Conclusions for Poland ID: 467134543

The aim of the book is to analyze the influence of TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) upon the economy and policy of the signatories of the agreement as well as upon the whole world. The Authors of the publications are experts specialized in international economics, political sciences (including economic politics) and international law. The book discussed the economic and political importance of TTIP, both in relation to selected countries, including Poland, and in the context of the global economy and politics. It addresses the problems of GMO, the system of investor-state dispute settlement (ISDS) and the system of intellectual property protection.

 

The book is addressed to persons interested in the European Union as well as in the global economy and politics. It should also be recommended to students and lecturers in faculties of economics, political and legal sciences, as well as politicians, managing staff of enterprises and institutions.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Organizacja jako system otwarty zorientowany na otoczenie
1.1. Pojęcie systemu
1.2. Systemowe ujęcie organizacji
1.3. Otoczenie organizacji — ogólna charakterystyka
1.4. Powinności organizacji względem grup interesariuszy i ich oczekiwania
1.5. Fundamentalne elementy składowe organizacji
1.5.1. Przywództwo
1.5.2. Polityka i strategia
1.5.3. Struktura organizacyjna
1.5.4. Zarządzanie zasobami
1.5.5. Kultura organizacyjna
1.5.6. Technologia
1.5.7. Sprawność operacyjna
1.5.8. Produkt — efekt końcowy stworzonego systemu

 

2. Systemowe zarządzanie jakością funkcjonowania organizacji
2.1. Ewolucja systemowego zarządzania jakością
2.2. Próba zdefiniowania pojęcia jakość obiektu
2.3. Podejście jakościowe do zarządzania organizacją
2.4. Istota i zasady projakościowego zarządzania organizacją
2.4.1. Próba zdefiniowania projakościowego zarządzania organizacją
2.4.2. Zasady i zalecenia w projakościowym zarządzaniu organizacją
2.5. Wybrane znormalizowane systemy zarządzania organizacją i ich integracja
2.5.1. System zarządzania jakością
2.5.2. System zarządzania środowiskowego .
2.5.3. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
2.5.4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
2.5.5. Zintegrowany system zarządzania

 

3. Rozwój organizacji zarządzanej projakościowo
3.1. Pojęcie rozwoju organizacji
3.2. Projakościowe zarządzanie a zdolność rozwojowa organizacji
3.3. Trwały i zrównoważony rozwój organizacji efektem projakościowego zarządzania
3.3.1. Pojęcie, istota trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji
3.3.2. Funkcje projakościowego zarządzania w procesie kształtowania trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji
3.3.3. Cechy trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji projakościowo zarządzanej
3.4. Społeczna odpowiedzialność organizacji projakościowo zarządzanej

 

4. Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo
4.1. Pojęcie i istota dojrzałości organizacji
4.2. Dojrzałość jakościowa organizacji
4.2.1. Dojrzałość zarządczo-organizacyjna
4.2.2. Dojrzałość ekonomiczna
4.2.3. Dojrzałość techniczno-technologiczna
4.2.4. Dojrzałość społeczno-kulturowa
4.2.5. Dojrzałość ekologiczna
4.3. Kluczowe kompetencje dojrzałej jakościowo organizacji
4.3.1. Dojrzałość kapitału ludzkiego — fundament dojrzałości organizacji
4.3.2. Informacja i wiedza a dojrzałość organizacji projakościowo zarządzanej
4.3.3. Kreatywność — przedsiębiorczość — innowacyjność jako wyznaczniki dojrzałości jakościowej organizacji
4.3.4. Dojrzałość procesowa jako wyznacznik dojrzałości jakościowej organizacji
4.4. Poziom dojrzałości jakościowej organizacji

 

5. Charakterystyka badanej branży
5.1. Branża kruszyw w Polsce
5.2. Funkcjonowanie organizacji wydobywczej
5.3. Kierunki rozwoju obszarów poeksploatacyjnych

 

6. Dojrzałość jakościowa organizacji i projakościowe zarządzanie w praktyce jej funkcjonowania
6.1. Poziom dojrzałości jakościowej organizacji funkcjonujących w branży kruszyw (badania ankietowe)
6.1.1. Cele organizacji zarządzanej projakościowo
6.1.2. Zasady projakościowego zarządzania organizacją
6.1.3. Instrumenty wykorzystywane w projakościowym zarządzaniu organizacją
6.1.4. Obszary znormalizowanych systemów zarządzania w projakościowym zarządzaniu organizacją
6.1.5. Cechy organizacji zarządzanej projakościowo
6.2. Proces kształtowania dojrzałości organizacji projakościowo zarządzanej
6.3. Dojrzałość jakościowa organizacji — przykład empiryczny
6.3.1. Ogólna charakterystyka badanej organizacji
6.3.2. Zakładowa kontrola produkcji na przykładzie organizacji z branży kruszyw
6.3.3. Samoocena poziomu dojrzałości rozwiązań organizacyjnych warunkujących przestrzeganie zasad projakościowego zarządzania
6.3.4. Samoocena poziomu zorientowania na trwałość i zrównoważenie rozwoju organizacji
6.3.5. Samoocena poziomu współpracy organizacji z otoczeniem, w którym funkcjonuje
6.4. Symptomy doskonałości projakościowego zarządzania organizacją

 

Podsumowanie

 

Literatura

Wiesław Łukasiński
Wiesław Łukasiński

Wiesław Łukasiński – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Jego dorobek naukowy obejmuje zagadnienia projakościowego zarządzania organizacją oraz doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy w kontekście kształtowania motywacji pracowników.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended