Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekonomia rozwoju trwałego

Marcin Łuszczyk
ISBN: 978-83-208-2486-5
Rok wydania: grudzień 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w sterowaniu procesami gospodarczymi na skutek zmieniających się uwarunkowań uległo poważnej dewaluacji, nie wyjaśnia w sposób właściwy zachodzących obecnie procesów rynkowych i jest niewystarczające do ich modelowania w przyszłości. Realizacja przyjętego celu wymagało sformułowania głównej hipotezy badawczej, która zakłada, że we współczesnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych jedynie konsekwentne stosowanie zasad ekonomii rozwoju trwałego zapewni utrzymanie, a w długim okresie - również poprawę jakości życia społeczeństwa.

Monografia stanowi kontynuację rozważań zawartych we wcześniejszej publikacji autora pt. Wprowadzenie do ekonomii rozwoju trwałego. Podobnie jak poprzednia pozycja, skierowana jest całego środowiska akademickiego i to nie tylko do ekonomistów, ale także do inżynierów. Książka polecana jest również wszystkim czytelnikom poszukującym odpowiedzi na pytania o charakter przyszłego rozwoju cywilizacyjnego. Zawiera bowiem możliwie pełny opis paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego stanowiącego alternatywę dla współczesnych sposobów gospodarowania.

Marcin Łuszczyk
Marcin Łuszczyk

Marcin Łuszczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Opolskiej, pracownik Katedry Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W 1996 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku telekomunikacja, a w 1997 r. — na Wydziale Zarządzania AGH na kierunku zarządzanie i marketing. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku działalności naukowej jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomiki ochrony środowiska i paradygmatu rozwoju trwałego. Podejmuje również badania w zakresie jakości życia, finansów publicznych, polityki gospodarczej i historii myśli ekonomicznej. Ponadto w swoich pracach porusza problematykę polityki energetycznej i klimatycznej, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych oraz środowiskowych. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy