Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ekonomia rozwoju trwałego

Marcin Łuszczyk
ISBN: 978-83-208-2486-5
Pages: 220
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Celem monografii jest zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii rozwoju trwałego oraz wskazanie zasad dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzeba podjęcia tej tematyki wynika z przekonania, że dotychczasowe podejście w sterowaniu procesami gospodarczymi na skutek zmieniających się uwarunkowań uległo poważnej dewaluacji, nie wyjaśnia w sposób właściwy zachodzących obecnie procesów rynkowych i jest niewystarczające do ich modelowania w przyszłości. Realizacja przyjętego celu wymagało sformułowania głównej hipotezy badawczej, która zakłada, że we współczesnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych jedynie konsekwentne stosowanie zasad ekonomii rozwoju trwałego zapewni utrzymanie, a w długim okresie - również poprawę jakości życia społeczeństwa.

Monografia stanowi kontynuację rozważań zawartych we wcześniejszej publikacji autora pt. Wprowadzenie do ekonomii rozwoju trwałego. Podobnie jak poprzednia pozycja, skierowana jest całego środowiska akademickiego i to nie tylko do ekonomistów, ale także do inżynierów. Książka polecana jest również wszystkim czytelnikom poszukującym odpowiedzi na pytania o charakter przyszłego rozwoju cywilizacyjnego. Zawiera bowiem możliwie pełny opis paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego stanowiącego alternatywę dla współczesnych sposobów gospodarowania.

Wprowadzenie
 
Rozdział 1
Rola środowiska w życiu człowieka
1.1. Pojęcie środowiska, jego rola i funkcje gospodarcze zasobów naturalnych
1.2. Problem zanieczyszczenia i ochrony środowiska w teorii ekonomii
1.3. Dylematy związane z wartością środowiska
1.4. Narzędzia polityki ekologicznej
1.5. Fiskalne i pozafiskalne funkcje opłat ekologicznych
 
Rozdział 2
Paradygmat rozwoju trwałego jako alternatywa dla współczesnego konsumpcjonizmu
2.1. Rys historyczny powstania idei rozwoju trwałego i jej współczesne przejawy 
2.2. Polska droga do realizacji koncepcji rozwoju trwałego
2.3. Aksjologiczna podstawa paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego
2.4. Model rozwoju trwałego oparty na ładzie zintegrowanym
 
Rozdział 3
Trudności w percepcji istoty rozwoju trwałego
3.1. Nieład terminologiczny związany z rozwojem trwałym w literaturze krajowej
3.2. Sprawiedliwość i odpowiedzialność jako atrybuty rozwoju trwałego
3.3. Stopnie trwałości kapitału i zasady jego zachowania
3.4. Relacje między konsumpcją a jakością życia
 
Rozdział 4
Koncepcje wdrażania rozwoju trwałego
4.1. Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa
4.2. Metody zachowania zasobów naturalnych
4.3. Model homo sustinens i rola edukacji na rzecz rozwoju trwałego
4.4. Wybrane form y realizacji rozwoju trwałego w sferze gospodarczej 
4.5. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów przyrodniczo cennych
 
Uwagi końcowe 
Bibliografia
Spis rysunków 
Spis tablic
Indeks
Marcin Łuszczyk
Marcin Łuszczyk

Marcin Łuszczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Opolskiej, pracownik Katedry Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. W 1996 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku telekomunikacja, a w 1997 r. — na Wydziale Zarządzania AGH na kierunku zarządzanie i marketing. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku działalności naukowej jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomiki ochrony środowiska i paradygmatu rozwoju trwałego. Podejmuje również badania w zakresie jakości życia, finansów publicznych, polityki gospodarczej i historii myśli ekonomicznej. Ponadto w swoich pracach porusza problematykę polityki energetycznej i klimatycznej, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach gospodarczych oraz środowiskowych. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended