Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej

Elżbieta Skąpska
ISBN: 978-83-208-2546-6
Liczba stron: 176
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Przedmiotem dociekań naukowych w monografii były rodzaje inteligencji składające się na inteligencję ekonomiczną w działalności usługowej z podziałem na branże. Poruszono tematykę piętnastu czynników mogących wpływać na rozwój inteligencji ludzkiej. Ponadto przeanalizowano oddziaływanie sztucznej inteligencji w branżach usługowych z uwzględnieniem szans i zagrożeń. Ekonomiczne podejście do usług rozszerzono, korzystając z innych dyscyplin naukowych, sygnalizując subdyscypliny ekonomii w kontekście prowadzonej działalności. Podjęcie problemu inteligencji ekonomicznej w usługowej działalności gospodarczej oparto na realizacji założonych celów i zadań - utworzono koncepcję inteligencji ekonomicznej z uwzględnieniem specyfiki usług. Opracowano wskaźnik usługowej inteligencji ekonomicznej i zaprezentowano modele ewolucyjno-inwestycyjny oraz powiązań inteligencji ekonomicznej z działalnością usługową.

Zgodnie z wynikami badań zdecydowana większość (powyżej 75%) badanych poparła posiadanie specjalnych zdolności ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i bycia przedsiębiorcą. Oznacza to, że pracownicy są przekonani o konieczności rozwijania rodzajów inteligencji w celu prowadzenia działalności gospodarczej i przyjmowania ról właściciela czy kierownika organizacji, w tym usługowej.

Monografia dotyczy aktualnego i oryginalnie ujętego zagadnienia. Najważniejszym obszarem rozważań autorki są rodzaje inteligencji składające się na inteligencję ekonomiczną w działalności usługowej. Nowatorskim wkładem jest identyfikacja czynników mogących wpływać na rozwój inteligencji ludzkiej i sztucznej. Pozwoliło to stworzyć koncepcję inteligencji ekonomicznej z uwzględnieniem specyfiki usług, opracować wskaźnik usługowej inteligencji ekonomicznej i zaprezentować modele ewolucyjno-inwestycyjny oraz powiązań inteligencji ekonomicznej z działalnością usługową. Na podstawie wyników badań autorka wytypowała składniki inteligencji ekonomicznej w działalności usługowej. Składniki te mogą być przydatne w działalności gospodarczej, np. przy podejmowaniu właściwych decyzji, przy uaktywnieniu pracowników czy też przy wzbudzaniu impulsów rozwojowych organizacji.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Szplita, prof. ANS w Kielcach

 

Już sam tytuł książki, w którym autorka używa pojęcia inteligencji, sytuuje rozważania w odniesieniu do kluczowego terminu z zakresu psychologii. Jest to zadanie bardzo ambitne, tym bardziej że termin ten zastosowano do analizy działalności usługowej. […] Autorka podejmuje w monografii niezmiernie trudne wyzwanie, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje inteligencja ekonomiczna odpowiadająca tylko działalności usługowej. […] Tekst jest wielce interesujący, nowatorski.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Szulczewskiego, prof. SGH w Warszawie

Wprowadzenie

Zagadnienia metodyczne

Rozdział 1. Organizacja usługowa – specyfika
Warunki prowadzenia usługowej działalności gospodarczej
Typizacja i cechy podmiotów świadczących usługi
Kryteria ekonomiczne usług

Rozdział 2. Koncepcje usług w nurtach ekonomii
Ekonomia menedżerska i ekonomia matematyczna w kontekście usług
Ekonomia behawioralna, neuroekonomia i psychologia ekonomiczna
w kontekście usług
Ekonomia ekologiczna i ekonomia środowiska w kontekście usług

Rozdział 3. Rodzaje inteligencji ekonomicznej w odniesieniu do usług
– ujęcie teoretyczne i empiryczne

Inteligencja ogólna w działalności gospodarczej
Inteligencja gospodarcza i konkurencyjna jako składowe inteligencji
ekonomicznej
Naturalna i sztuczna inteligencja w usługach

Rozdział 4. Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej
– studium przypadku

Narzędzie badawcze dotyczące działalności naukowej i handlu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako przykład działalności naukowej
Uznane sieci handlowe w Polsce jako przykład działalności handlowej

Rozdział 5. Komponenty inteligencji ekonomicznej w działalności usługowej
Podział elementów inteligencji ekonomicznej
Prezentacja wyselekcjonowanych rodzajów inteligencji
Inteligencja ekonomiczna w usługach – zintegrowany schemat działalności

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki

Spis tabel

Spis rysunków

Spis załączników

Streszczenie

Summary

Elżbieta Skąpska
Elżbieta Skąpska

Elżbieta Skąpska jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse; pracownikiem Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów Politechniki Białostockiej; członkinią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości, ekonomiki usług. Tę problematykę podejmuje w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii o rozwoju sektora usług i racjonalności gospodarowania w zakresie usług. Ma doświadczenie w kierowaniu oraz realizacji naukowo-badawczych projektów krajowych i międzynarodowych. Jest również od wielu lat uczestniczką międzynarodowego seminarium o Społecznej Gospodarce Rynkowej, odbywającego się w Niemczech i w Polsce.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł