Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kredytowanie gospodarstw domowych

Grzegorz Wałęga
ISBN: 978-83-208-2101-7
Liczba stron: 164
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90
Zapytaj

W książce pokazano problemy dotyczące zaciągania kredytów przez gospodarstwa domowe. Autor omówił:

 

• rolę kredytu dla gospodarstw domowych,

 

• wpływ kredytów na decyzje podejmowane przez gospodarstwa domowe,

 

• regulacje państwowe na rynku kredytów,

 

• zadłużenie polskich gospodarstw domowych,

 

• wpływ zadłużenia na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych,

 

• nadmierne zadłużenie,

 

• upadłość konsumencką

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych oraz studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, analityków instytucji kredytowych oraz pracowników badających zachowania konsumenckie gospodarstw domowych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Kredyt w teorii wyboru gospodarstwa domowego
1.1. Pojęcie kredytu i uwagi definicyjne
1.2. Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego
1.2.1. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe
1.2.2. Preferencje gospodarstwa domowego
1.2.3. Optymalny plan konsumpcji w modelu dwuokresowym
1.3. Teoria cyklu życia i teoria dochodu permanentnego
1.4. Konsumpcja gospodarstwa domowego w warunkach ograniczonej płynności
1.5. Behawioralne aspekty procesu kredytowania
1.6. Podsumowanie

 

2. Regulacja rynku kredytów dla gospodarstw domowych
2.1. Przyczyny zawodności rynku kredytów
2.2. Regulacje normatywne rynku kredytów
2.2.1. Ustawa o kredycie konsumenckim .
2.2.2. Wymiana informacji o zobowiązaniach kredytowych konsumentów
2.2.3. Pożyczki w systemie konsorcyjnym (argentyńskim)
2.2.4. Ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek
2.3. Responsible lending a samoregulacja rynku kredytów konsumpcyjnych
2.4. Instytucjonalne aspekty ochrony konsumenta na rynku kredytów
2.5. Pozostałe aspekty otoczenia regulacyjnego rynku kredytów
2.5.1. Rekomendacja S — kredyty zabezpieczone hipotecznie
2.5.2. Rekomendacja T — zarządzanie ryzykiem kredytów detalicznych
2.6. Ocena polityki regulacyjnej na rynku kredytów
2.7. Podsumowanie

 

3. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce. Perspektywa makroekonomiczna
3.1. Rozwój rynku kredytów na tle systemu finansowego
3.2. Źródła podaży kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych
3.3. Zadłużenie gospodarstw domowych w monetarnych instytucjach finansowych
3.4. Segmentacja rynku kredytów
3.5. Międzynarodowa analiza porównawcza rynku kredytów
3.6. Wybrane determinanty zadłużenia gospodarstw domowych
3.7. Podsumowanie

 

4. Mikroekonomiczne aspekty procesu kredytowania gospodarstw domowych w Polsce
4.1. Źródła danych o zadłużeniu gospodarstw domowych
4.2. Korzystanie z kredytów i pożyczek przez gospodarstwa domowe według przekrojów społeczno-ekonomicznych
4.3. Motywy zadłużania się gospodarstw domowych
4.4. Zadłużenie gospodarstw domowych a ich sytuacja ekonomiczna
4.5. Podsumowanie

 

5. Nadmierne zadłużenie i upadłość konsumencka
5.1. Zarys problematyki
5.2. Przyczyny niewypłacalności
5.3. Przesłanki i koncepcje regulacji niewypłacalności
5.4. Modele rozwiązań instytucjonalnych w zakresie sanacji i upadłości konsumenckiej — przegląd doświadczeń międzynarodowych
5.5. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych — regulacje krajowe
5.6. Pomiar nadmiernego zadłużenia
5.7. Ocena skali nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności gospodarstw domowych w Polsce
5.8. Podsumowanie

 

Literatura

Grzegorz Wałęga
Grzegorz Wałęga

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce z zakresu ekonomiki gospodarstw domowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym książki Kredytowanie gospodarstw domowych (PWE, Warszawa 2013). Brał udział w różnych projektach badawczych, w tym finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoją działalność naukowo-badawczą koncentruje wokół takich dziedzin, jak: mikroekonomia, ekonomika gospodarstw domowych (konsumpcja, oszczędności, procesy kredytowania, upadłość konsumencka), aktywność ekonomiczna ludności, rola nowoczesnych technologii w procesie gospodarowania. W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym działa aktywnie od 1999 r. Wyróżniony srebrną (2005 r.) i złotą (2012 r.) odznaką honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł