Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Kredytowanie gospodarstw domowych

Grzegorz Wałęga
ISBN: 978-83-208-2101-7
eISBN: 978-83-208-2481-0
Pages: 164
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00
10.00
number copies:

The book presents and discusses problems involved in taking loans by households. In it, the Author covered the following issues:

 

• roles of credit for households,

 

• the impact of credits upon decisions made by households,

 

• state regulations on the credits market,

 

• indebtedness of Polish households,

 

• the impact of indebtedness upon households economic conditions,

 

• excessive indebtedness,

 

• consumer bankruptcy,

 

The book is addressed to scholars and students in universities and faculties of economics, analysts working for credit institutions and researchers studying consumer behaviors of households.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Kredyt w teorii wyboru gospodarstwa domowego
1.1. Pojęcie kredytu i uwagi definicyjne
1.2. Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego
1.2.1. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe
1.2.2. Preferencje gospodarstwa domowego
1.2.3. Optymalny plan konsumpcji w modelu dwuokresowym
1.3. Teoria cyklu życia i teoria dochodu permanentnego
1.4. Konsumpcja gospodarstwa domowego w warunkach ograniczonej płynności
1.5. Behawioralne aspekty procesu kredytowania
1.6. Podsumowanie

 

2. Regulacja rynku kredytów dla gospodarstw domowych
2.1. Przyczyny zawodności rynku kredytów
2.2. Regulacje normatywne rynku kredytów
2.2.1. Ustawa o kredycie konsumenckim .
2.2.2. Wymiana informacji o zobowiązaniach kredytowych konsumentów
2.2.3. Pożyczki w systemie konsorcyjnym (argentyńskim)
2.2.4. Ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek
2.3. Responsible lending a samoregulacja rynku kredytów konsumpcyjnych
2.4. Instytucjonalne aspekty ochrony konsumenta na rynku kredytów
2.5. Pozostałe aspekty otoczenia regulacyjnego rynku kredytów
2.5.1. Rekomendacja S — kredyty zabezpieczone hipotecznie
2.5.2. Rekomendacja T — zarządzanie ryzykiem kredytów detalicznych
2.6. Ocena polityki regulacyjnej na rynku kredytów
2.7. Podsumowanie

 

3. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce. Perspektywa makroekonomiczna
3.1. Rozwój rynku kredytów na tle systemu finansowego
3.2. Źródła podaży kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych
3.3. Zadłużenie gospodarstw domowych w monetarnych instytucjach finansowych
3.4. Segmentacja rynku kredytów
3.5. Międzynarodowa analiza porównawcza rynku kredytów
3.6. Wybrane determinanty zadłużenia gospodarstw domowych
3.7. Podsumowanie

 

4. Mikroekonomiczne aspekty procesu kredytowania gospodarstw domowych w Polsce
4.1. Źródła danych o zadłużeniu gospodarstw domowych
4.2. Korzystanie z kredytów i pożyczek przez gospodarstwa domowe według przekrojów społeczno-ekonomicznych
4.3. Motywy zadłużania się gospodarstw domowych
4.4. Zadłużenie gospodarstw domowych a ich sytuacja ekonomiczna
4.5. Podsumowanie

 

5. Nadmierne zadłużenie i upadłość konsumencka
5.1. Zarys problematyki
5.2. Przyczyny niewypłacalności
5.3. Przesłanki i koncepcje regulacji niewypłacalności
5.4. Modele rozwiązań instytucjonalnych w zakresie sanacji i upadłości konsumenckiej — przegląd doświadczeń międzynarodowych
5.5. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych — regulacje krajowe
5.6. Pomiar nadmiernego zadłużenia
5.7. Ocena skali nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności gospodarstw domowych w Polsce
5.8. Podsumowanie

 

Literatura

Grzegorz Wałęga

Grzegorz Wałęga – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Mikroekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Zaangażowany w edukację ekonomiczną młodzieży jako członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Autor i współautor publikacji naukowych i dydaktycznych m.in. „Kredytowanie gospodarstw domowych” (PWE 2013), „1000 pytań. Ekonomia, finanse, zarządzanie” (Difin 2019). Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej ekonomiki gospodarstw domowych, finansów osobistych, jakości życia i mikroekonomii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zadłużeniem i nadmiernym zadłużeniem gospodarstw domowych.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €