Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej

Redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec
ISBN: 978-83-208-1956-4
Liczba stron: 304
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: 162x237
64.90
Zapytaj

Autorzy przeanalizowali kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania w książce zostały skoncentrowane na: społeczno-ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach, modelach ustrojowych gospodarek rynkowych.
 
Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów ekonomii oraz osób zainteresowanych polską transformacją gospodarczą po 1989 r.

Spis treści
 
Wprowadzenie, W. Jarmołowicz
 
1. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE IDEE LIBERALIZMU
1.1. Liberalizm społeczno-filozoficzny i jego przesłanie, Z. Drozdowicz
1.1.1. Źródła liberalizmu
1.1.2. Typologia liberalizmu
1.1.3. Liberalizm religijno-społeczny
1.1.4. Liberalizm laicko-społeczny
1.1.5. Liberalizm w Polsce
 
1.2. Liberalna jednostka gospodarująca i jej atrybuty, K. Szarzec
1.2.1. Koncepcja – założenia i implikacje
1.2.2. Wolność
1.2.3. Własność
1.2.4. Racjonalność
 
1.3. Wolność gospodarcza a praworządne państwo, K. Szarzec, D. Piątek
1.3.1. Państwo jako podmiot ekonomiczny
1.3.2. Wolność gospodarcza a wzrost gospodarczy
1.3.3. Rządy prawa a wzrost gospodarczy
1.3.4. Praworządne państwo − gwarancje wolności
 
2. GENEZA I KONCEPCJE TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ
2.1. Gospodarka centralnie zarządzana – rozkład systemu, D. Piątek

2.1.1. Cechy gospodarki centralnie zarządzanej
2.1.2. Funkcjonowanie gospodarki centralnie zarządzanej
2.1.3. Zjawisko niedoboru jako źródło kryzysu gospodarczego
 
2.2. Istota transformacji gospodarczej, D. Piątek
2.2.1. Pojęcie transformacji
2.2.2. Elementy transformacji
 
2.3. Strategie transformacji, D. Piątek
2.3.1. Przedmiot sporu
2.3.2. Program zmian radykalnych
2.3.3. Transformacja gra dualistyczna
 
3. STABILIZOWANIE I LIBERALIZOWANIE GOSPODARKI POLSKIEJ W WARUNKACH TRANSFORMACJI
3.1. Determinanty zmian, D. Piątek

3.1.1. System gospodarczy
3.1.2. Struktura gospodarcza
3.1.3. Sytuacja makroekonomiczna
3.1.4. Inne uwarunkowania
 
3.2. Stabilizacja makroekonomiczna, A. Baszyński, D. Piątek, K. Szarzec
3.2.1. Program zmian ustrojowych
3.2.2. Wzrost gospodarczy
3.2.3. Bezrobocie
3.2.4. Inflacja
3.2.5. Budżet państwa
3.2.6. Rachunek obrotów bieżących
3.2.7. Ocena stabilizacji makroekonomicznej
 
3.3. Liberalizacja mikroekonomiczna, D. Piątek, K. Szarzec
3.3.1. Deregulacja działalności gospodarczej
3.3.2. Liberalizacja cen
3.3.3. Demonopolizacja wymiany z zagranicą
3.3.4. Rezultaty działań liberalizacyjnych
 
4. PRZEBUDOWA INSTYTUCJONALNA POLSKIEJ GOSPODARKI
4.1. Przekształcenia własnościowe, D. Piątek, K. Szarzec

4.1.1. Prywatyzacja – cele i metody
4.1.2. Prywatyzacja w gospodarce transformującej się
4.1.3. Metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
4.1.4. Przebieg prywatyzacji
4.1.5. Wyniki prywatyzacji
 
4.2. Sektor finansów publicznych, A. Baszyński, S. Kańduła
4.2.1. Struktura i podmioty
4.2.2. Prawne podstawy działania
4.2.3. Nowy ład instytucjonalny
4.2.4. Ocena stanu reform w sektorze
 
4.3. Sektor bankowy, A. Baszyński
4.3.1. Monopol banku centralnego
4.3.2. Zmiany instytucjonalne w sektorze bankowym
4.3.3. Nowy ład instytucjonalny
4.3.4. Od monopolu do konkurencji
 
4.4. Rynek pracy, W. Jarmołowicz, B. Woźniak-Jęchorek
4.4.1. Wektory zmian
4.4.2. Instytucje rynku pracy
4.4.3. Regulacje prawne a działanie rynku pracy
4.4.4. Organizacje na rynku pracy
4.4.5. Przemiany mentalne
4.4.6. Zmiany instytucjonalne w warunkach akcesji do UE
4.4.7. Przemiany w świetle wybranych wskaźników
 
5. TRANSFORMACJA GOSPODARCZA – ANALIZA PORÓWNAWCZA KRAJÓW TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ
5.1. Warunki początkowe, A. Baszyński, W. Jarmołowicz

5.1.1. Wskaźniki sytuacji wyjściowej
5.1.2. Syntetyczna ocena
5.2. Przebieg procesów transformacji, D. Piątek, K. Szarzec
5.2.1. Recesja transformacyjna i zmiany PKB
5.2.2. Programy stabilizacji makroekonomicznej
5.2.3. Liberalizacja i prywatyzacja
 
5.3. Transformacja a wzrost gospodarczy – konkluzje, D. Piątek, A. Kukułka
5.3.1. Czynniki wzrostu gospodarczego – przegląd literatury
5.3.2. Dane i specyfikacja modelu
5.3.3. Wyniki i wnioski
 
Zakończenie, W. Jarmołowicz
 
Aneksy
Aneks 1. Zmiany legislacyjne konstytuujące sektor finansów publicznych w Polsce w latach 1989–2010, A. Baszyński, S. Kańduła
 
Aneks 2. Determinanty wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się – ustalenia badawcze, D. Piątek
 
Bibliografia

Katarzyna Szarzec

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: Makroekonomia, liberalizm, rola państwa w gospodarce.

Współautorka książek: Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki (PWE, 2010) oraz Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej (PWE, 2011).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł