Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej

Redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec
ISBN: 978-83-208-1956-4
Pages: 304
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: 162x237
14.00
Ask about product

The Authors analyzed directions and the power of impact of the idea of liberalism upon the way the market economy has evolved in Poland. The book’s main thread focuses on the following: social and economic ideas of liberalism, concepts of economic transformation, the process and outcomes of economic transformations in Poland, comparisons between the processes of transformation occurring in different countries, systemic models of market economies.
 
The book is addressed to lecturers and students of economics, and readers interested in Polish economic transformation after 1989.

Spis treści
 
Wprowadzenie, W. Jarmołowicz
 
1. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE IDEE LIBERALIZMU
1.1. Liberalizm społeczno-filozoficzny i jego przesłanie, Z. Drozdowicz
1.1.1. Źródła liberalizmu
1.1.2. Typologia liberalizmu
1.1.3. Liberalizm religijno-społeczny
1.1.4. Liberalizm laicko-społeczny
1.1.5. Liberalizm w Polsce
 
1.2. Liberalna jednostka gospodarująca i jej atrybuty, K. Szarzec
1.2.1. Koncepcja – założenia i implikacje
1.2.2. Wolność
1.2.3. Własność
1.2.4. Racjonalność
 
1.3. Wolność gospodarcza a praworządne państwo, K. Szarzec, D. Piątek
1.3.1. Państwo jako podmiot ekonomiczny
1.3.2. Wolność gospodarcza a wzrost gospodarczy
1.3.3. Rządy prawa a wzrost gospodarczy
1.3.4. Praworządne państwo − gwarancje wolności
 
2. GENEZA I KONCEPCJE TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ
2.1. Gospodarka centralnie zarządzana – rozkład systemu, D. Piątek

2.1.1. Cechy gospodarki centralnie zarządzanej
2.1.2. Funkcjonowanie gospodarki centralnie zarządzanej
2.1.3. Zjawisko niedoboru jako źródło kryzysu gospodarczego
 
2.2. Istota transformacji gospodarczej, D. Piątek
2.2.1. Pojęcie transformacji
2.2.2. Elementy transformacji
 
2.3. Strategie transformacji, D. Piątek
2.3.1. Przedmiot sporu
2.3.2. Program zmian radykalnych
2.3.3. Transformacja gra dualistyczna
 
3. STABILIZOWANIE I LIBERALIZOWANIE GOSPODARKI POLSKIEJ W WARUNKACH TRANSFORMACJI
3.1. Determinanty zmian, D. Piątek

3.1.1. System gospodarczy
3.1.2. Struktura gospodarcza
3.1.3. Sytuacja makroekonomiczna
3.1.4. Inne uwarunkowania
 
3.2. Stabilizacja makroekonomiczna, A. Baszyński, D. Piątek, K. Szarzec
3.2.1. Program zmian ustrojowych
3.2.2. Wzrost gospodarczy
3.2.3. Bezrobocie
3.2.4. Inflacja
3.2.5. Budżet państwa
3.2.6. Rachunek obrotów bieżących
3.2.7. Ocena stabilizacji makroekonomicznej
 
3.3. Liberalizacja mikroekonomiczna, D. Piątek, K. Szarzec
3.3.1. Deregulacja działalności gospodarczej
3.3.2. Liberalizacja cen
3.3.3. Demonopolizacja wymiany z zagranicą
3.3.4. Rezultaty działań liberalizacyjnych
 
4. PRZEBUDOWA INSTYTUCJONALNA POLSKIEJ GOSPODARKI
4.1. Przekształcenia własnościowe, D. Piątek, K. Szarzec

4.1.1. Prywatyzacja – cele i metody
4.1.2. Prywatyzacja w gospodarce transformującej się
4.1.3. Metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
4.1.4. Przebieg prywatyzacji
4.1.5. Wyniki prywatyzacji
 
4.2. Sektor finansów publicznych, A. Baszyński, S. Kańduła
4.2.1. Struktura i podmioty
4.2.2. Prawne podstawy działania
4.2.3. Nowy ład instytucjonalny
4.2.4. Ocena stanu reform w sektorze
 
4.3. Sektor bankowy, A. Baszyński
4.3.1. Monopol banku centralnego
4.3.2. Zmiany instytucjonalne w sektorze bankowym
4.3.3. Nowy ład instytucjonalny
4.3.4. Od monopolu do konkurencji
 
4.4. Rynek pracy, W. Jarmołowicz, B. Woźniak-Jęchorek
4.4.1. Wektory zmian
4.4.2. Instytucje rynku pracy
4.4.3. Regulacje prawne a działanie rynku pracy
4.4.4. Organizacje na rynku pracy
4.4.5. Przemiany mentalne
4.4.6. Zmiany instytucjonalne w warunkach akcesji do UE
4.4.7. Przemiany w świetle wybranych wskaźników
 
5. TRANSFORMACJA GOSPODARCZA – ANALIZA PORÓWNAWCZA KRAJÓW TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ
5.1. Warunki początkowe, A. Baszyński, W. Jarmołowicz

5.1.1. Wskaźniki sytuacji wyjściowej
5.1.2. Syntetyczna ocena
5.2. Przebieg procesów transformacji, D. Piątek, K. Szarzec
5.2.1. Recesja transformacyjna i zmiany PKB
5.2.2. Programy stabilizacji makroekonomicznej
5.2.3. Liberalizacja i prywatyzacja
 
5.3. Transformacja a wzrost gospodarczy – konkluzje, D. Piątek, A. Kukułka
5.3.1. Czynniki wzrostu gospodarczego – przegląd literatury
5.3.2. Dane i specyfikacja modelu
5.3.3. Wyniki i wnioski
 
Zakończenie, W. Jarmołowicz
 
Aneksy
Aneks 1. Zmiany legislacyjne konstytuujące sektor finansów publicznych w Polsce w latach 1989–2010, A. Baszyński, S. Kańduła
 
Aneks 2. Determinanty wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się – ustalenia badawcze, D. Piątek
 
Bibliografia

Redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz
 
Katarzyna Szarzec
 

Doctor of economic sciences, associate professor in the Chair of Macroeconomics and National Economy Research at the Poznan University of Economics and Business. Her scientific interests include: macroeconomics, liberalism, role of the state in the economy.

Co-Author of books: Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki (Consequences of foreign technological shocks for the Polish economy, PWE, 2010) and Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej (Liberal premises for the Polish economic transformation, PWE, 2011).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €