Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja

Redakcja naukowa Grażyna Wolska
ISBN: 978-83-208-2075-1
Liczba stron: 320
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z zakresu jednego z podstawowych elementów teorii ekonomii, jakim jest mikroekonomia. Autorzy omówili w nim takie zagadnienia, jak:

 

• Podstawy gospodarki rynkowej,

 

• Elastyczność popytu i podaży,

 

• Zachowania konsumentów,

 

• Przedsiębiorstwo i jego działalność,

 

• Funkcja produkcji i optymalizacji produkcji,

 

• Struktury rynku,

 

• Rynki czynników produkcji.

 

Wykład wzbogacają rozważania na temat znaczenia ekonomii jako nauki, a także roli etyki w ekonomii i biznesie.

 

Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i studentów innych kierunków, obejmujących nauki społeczne i nauki ścisłe. Powinien także zainteresować pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych. Publikację tę opracował zespół pracowników naukowych Katedry Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ 1
Ekonomia jako nauka (Grażyna Wolska)

1.1. Przedmiot badań ekonomii
1.2. Narzędzia analizy ekonomicznej
1.3. Podstawowe kategorie ekonomiczne
1.4. Rodzaje dóbr
1.5. Rzadkość dóbr a racjonalność gospodarowania

1.6. Podmioty gospodarcze

 

ROZDZIAŁ 2
Podstawy gospodarki rynkowej (Agnieszka Kwarcińska)

2.1. Podstawowe systemy społeczno-gospodarcze
2.2. Rynek jako podstawa funkcjonowania gospodarki rynkowej
2.3. Główne elementy rynku
2.3.1. Cena
2.3.2. Popyt
2.3.3. Podaż
2.4. Równowaga rynkowa
2.5. Oddziaływanie państwa na ceny

 

ROZDZIAŁ 3
Elastyczność popytu i podaży (Marcin Janowski)

3.1. Istota elastyczności w mikroekonomii
3.2. Elastyczność popytu
3.2.1. Cenowa elastyczność popytu
3.2.2. Elastyczność popytu a decyzje cenowe przedsiębiorstw
3.2.3. Dochodowa elastyczność popytu
3.2.4. Mieszana elastyczność popytu
3.3. Elastyczność podaży

 

ROZDZIAŁ 4
Zachowania konsumentów (Karolina Drela)

4.1. Konsumpcja w teorii ekonomii
4.2. Teoria racjonalności wyboru konsumentów
4.2.1. Ujęcie klasyczne
4.2.2. Ujęcie współczesne
4.3. Użyteczność
4.4. Krzywa obojętności konsumenta oraz krzywa ograniczenia budżetowego
4.5. Prawo Engla

 

ROZDZIAŁ 5
Przedsiębiorstwo jako podmiot ekonomiczny (Jolanta Kondratowicz-Pozorska)

5.1. Istota i podstawowe cele przedsiębiorstwa
5.2. Produkcja jako podstawowa działalność przedsiębiorstwa
5.3. Czynniki produkcji
5.4. Koszty, utarg i zysk w przedsiębiorstwie
5.4.1. Koszty w przedsiębiorstwie
5.4.2. Utarg i zysk w przedsiębiorstwie
5.4.3. Utarg krańcowy i koszt krańcowy
5.4.4. Czas w rachunkach przedsiębiorstwa

 

Rozdział 6
Funkcja produkcji a optymalizacja produkcji (Jolanta Kondratowicz-Pozorska)

6.1. Istota i rodzaje funkcji produkcji
6.1.1. Jednoczynnikowa funkcja produkcji
6.1.2. Dwuczynnikowe funkcje produkcji
Izokwanta
Izokoszta
6.1.3. Wieloczynnikowa funkcja produkcji
6.2. Problemy optymalizacji produkcji

 

ROZDZIAŁ 7
Struktury rynku (Karolina Drela, Agnieszka Kwarcińska)

7.1. Struktury rynku: podstawowe informacje
7.2. Konkurencja doskonała
7.2.1. Krzywa popytu, krzywa podaży oraz optimum produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
7.2.2. Zachowanie przedsiębiorstwa jako konkurenta doskonałego w krótkim i długim okresie

Krótki okres
Długi okres
7.3. Monopol
7.3.1. Optimum produkcji przedsiębiorstwa monopolistycznego
7.3.2. Przedsiębiorstwo monopolistyczne w krótkim i długim okresie
7.3.3. Monopol naturalny, dyskryminujący i nieefektywność monopolu
7.4. Konkurencja monopolistyczna
7.4.1. Optimum produkcji przedsiębiorstwa w konkurencji monopolistycznej
7.4.2. Postępowanie przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji monopolistycznej w krótkim i długim okresie
7.5. Oligopol
7.5.1. Optimum produkcji przedsiębiorstwa oligopolistycznego
7.5.2. Postępowanie przedsiębiorstwa oligopolistycznego w krótkim i długim okresie
7.5.3. Porozumienia oligopolistyczne
7.6. Struktury rynku: konkluzja

 

ROZDZIAŁ 8
Rynki czynników produkcji

8.1. Rynek ziemi (Marcin Janowski)
8.1.1. Istota i rodzaje zasobu ziemi
8.1.2. Renta ekonomiczna i renta gruntowa
8.1.3. Popyt i podaż na rynku ziemi
8.2. Rynek kapitału (Jolanta Kondratowicz-Pozorska)
8.2.1. Kapitał rzeczowy
8.2.2. Kapitał finansowy i rynek finansowy
8.2.3. Rynek papierów wartościowych
8.3. Rynek pracy (Ireneusz Jaźwiński)
8.3.1. Istota rynku pracy
8.3.2. Elementy rynku pracy
8.3.3. Bezrobocie na rynku pracy

 

ROZDZIAŁ 9
Etyka w ekonomii i w biznesie (Grażyna Wolska)

9.1. Zarys problematyki
9.2. Etyka w polskim biznesie
9.3. Przykłady nieetycznych działań w biznesie i ich konsekwencje

 

Bibliografia

 

Indeks

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł