Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja

Redakcja naukowa Grażyna Wolska
ISBN: 978-83-208-2075-1
Pages: 320
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
Ask about product

The manual includes a comprehensive lecture in the area of microeconomics understood as one of the fundamental elements of the theory of economics. The Authors discussed the following issues:

 

• Fundaments of market economy,

 

• Demand and supply flexibility,

 

• Consumer behaviors,

 

• Enterprise and its operation,

 

• The function of production and production optimization,

 

• Market structures,

 

• Production factors markets.

 

The lecture is enriched with considerations concerning the importance of economics as science, as well as the role of ethics in the economics and business.

 

The manual is addressed both to students in the faculties of economics and those in other faculties, including social and natural sciences. It should also prove interesting to scholars and economic practitioners. The publication was prepared by a team of research employees from the Chair of Economics in the Faculty of Management and Economics of Services at the University of Szczecin.

   

Spis treści

 

Wstęp

 

ROZDZIAŁ 1
Ekonomia jako nauka (Grażyna Wolska)

1.1. Przedmiot badań ekonomii
1.2. Narzędzia analizy ekonomicznej
1.3. Podstawowe kategorie ekonomiczne
1.4. Rodzaje dóbr
1.5. Rzadkość dóbr a racjonalność gospodarowania

1.6. Podmioty gospodarcze

 

ROZDZIAŁ 2
Podstawy gospodarki rynkowej (Agnieszka Kwarcińska)

2.1. Podstawowe systemy społeczno-gospodarcze
2.2. Rynek jako podstawa funkcjonowania gospodarki rynkowej
2.3. Główne elementy rynku
2.3.1. Cena
2.3.2. Popyt
2.3.3. Podaż
2.4. Równowaga rynkowa
2.5. Oddziaływanie państwa na ceny

 

ROZDZIAŁ 3
Elastyczność popytu i podaży (Marcin Janowski)

3.1. Istota elastyczności w mikroekonomii
3.2. Elastyczność popytu
3.2.1. Cenowa elastyczność popytu
3.2.2. Elastyczność popytu a decyzje cenowe przedsiębiorstw
3.2.3. Dochodowa elastyczność popytu
3.2.4. Mieszana elastyczność popytu
3.3. Elastyczność podaży

 

ROZDZIAŁ 4
Zachowania konsumentów (Karolina Drela)

4.1. Konsumpcja w teorii ekonomii
4.2. Teoria racjonalności wyboru konsumentów
4.2.1. Ujęcie klasyczne
4.2.2. Ujęcie współczesne
4.3. Użyteczność
4.4. Krzywa obojętności konsumenta oraz krzywa ograniczenia budżetowego
4.5. Prawo Engla

 

ROZDZIAŁ 5
Przedsiębiorstwo jako podmiot ekonomiczny (Jolanta Kondratowicz-Pozorska)

5.1. Istota i podstawowe cele przedsiębiorstwa
5.2. Produkcja jako podstawowa działalność przedsiębiorstwa
5.3. Czynniki produkcji
5.4. Koszty, utarg i zysk w przedsiębiorstwie
5.4.1. Koszty w przedsiębiorstwie
5.4.2. Utarg i zysk w przedsiębiorstwie
5.4.3. Utarg krańcowy i koszt krańcowy
5.4.4. Czas w rachunkach przedsiębiorstwa

 

Rozdział 6
Funkcja produkcji a optymalizacja produkcji (Jolanta Kondratowicz-Pozorska)

6.1. Istota i rodzaje funkcji produkcji
6.1.1. Jednoczynnikowa funkcja produkcji
6.1.2. Dwuczynnikowe funkcje produkcji
Izokwanta
Izokoszta
6.1.3. Wieloczynnikowa funkcja produkcji
6.2. Problemy optymalizacji produkcji

 

ROZDZIAŁ 7
Struktury rynku (Karolina Drela, Agnieszka Kwarcińska)

7.1. Struktury rynku: podstawowe informacje
7.2. Konkurencja doskonała
7.2.1. Krzywa popytu, krzywa podaży oraz optimum produkcji przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
7.2.2. Zachowanie przedsiębiorstwa jako konkurenta doskonałego w krótkim i długim okresie

Krótki okres
Długi okres
7.3. Monopol
7.3.1. Optimum produkcji przedsiębiorstwa monopolistycznego
7.3.2. Przedsiębiorstwo monopolistyczne w krótkim i długim okresie
7.3.3. Monopol naturalny, dyskryminujący i nieefektywność monopolu
7.4. Konkurencja monopolistyczna
7.4.1. Optimum produkcji przedsiębiorstwa w konkurencji monopolistycznej
7.4.2. Postępowanie przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji monopolistycznej w krótkim i długim okresie
7.5. Oligopol
7.5.1. Optimum produkcji przedsiębiorstwa oligopolistycznego
7.5.2. Postępowanie przedsiębiorstwa oligopolistycznego w krótkim i długim okresie
7.5.3. Porozumienia oligopolistyczne
7.6. Struktury rynku: konkluzja

 

ROZDZIAŁ 8
Rynki czynników produkcji

8.1. Rynek ziemi (Marcin Janowski)
8.1.1. Istota i rodzaje zasobu ziemi
8.1.2. Renta ekonomiczna i renta gruntowa
8.1.3. Popyt i podaż na rynku ziemi
8.2. Rynek kapitału (Jolanta Kondratowicz-Pozorska)
8.2.1. Kapitał rzeczowy
8.2.2. Kapitał finansowy i rynek finansowy
8.2.3. Rynek papierów wartościowych
8.3. Rynek pracy (Ireneusz Jaźwiński)
8.3.1. Istota rynku pracy
8.3.2. Elementy rynku pracy
8.3.3. Bezrobocie na rynku pracy

 

ROZDZIAŁ 9
Etyka w ekonomii i w biznesie (Grażyna Wolska)

9.1. Zarys problematyki
9.2. Etyka w polskim biznesie
9.3. Przykłady nieetycznych działań w biznesie i ich konsekwencje

 

Bibliografia

 

Indeks

Redakcja naukowa Grażyna Wolska
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €