Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Mobilność korporacyjna na przykładzie Krakowa

Ewa Ślęzak
ISBN: 978-83-208-2355-4
eISBN: 978-83-208-2369-1
Liczba stron: 314
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
49.90
liczba egzemplarzy:

Tematem książki, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest mobilność – ruch jednostek stanowiący niejednokrotnie podstawę przemian gospodarczych, społecznych i politycznych obserwowanych we współczesnym świecie. Analizowany ruch nie dotyczy jednak wszystkich członków społeczeństwa, a jedynie wybranych grup profesjonalistów, którzy w ramach realizowanych obowiązków zmieniają miejsce pobytu i pracy, zwykle kierując uwagę ku wielkim ośrodkom miejskim. Zasadniczym zamierzeniem Autorki książki jest uzupełnienie wiedzy naukowej z zakresu mobilności korporacyjnej, która choć rozpoznawana w literaturze, nie jest wystarczająco przebadana. Głównym celem pracy jest potwierdzenie istnienia pozytywnego wpływu obecności korporacji transnarodowych na mobilność korporacyjną. Wyniki analiz Autorki mogą mieć bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Wstęp

1. Ewolucja koncepcji mobilności w globalnej gospodarce. Wybrane aspekty teoretyczne 
1.1. Ekonomiczno-społeczny kontekst mobilności
1.1.1. Mobilność na tle procesów globalizacyjnych 
1.1.2. Globalizacja a współczesne miasto 
1.1.3. Ewolucja pracy i przemiany rynku pracy 
1.1.4. Korporacje transnarodowe a państwo narodowe 
1.2. Istota mobilności i jej współczesne oblicza 
1.2.1. Geneza mobilności i jej ewolucja 
1.2.2. Pojęcie mobilności a koncepcje pokrewne 
1.3. Teoretyczne podstawy mobilności 
1.3.1. Podróże i turystyka jako przejawy mobilności 
1.3.2. Migracje i ich wyjaśnienie teoretyczne 
Podsumowanie 

2. Mobilność korporacyjna jako nowe zjawisko na świecie 
2.1. Teoretyczne podstawy i uwarunkowania mobilności korporacyjnej 
2.1.1. Mobilność korporacyjna w świetle teorii podróżnych i turystycznych 
2.1.2. Ekonomiczno-społeczne wyjaśnienia mobilności korporacyjnej 
2.2. Mobilność pracowników w korporacjach transnarodowych 
2.2.1. Mobilność korporacyjna a zjawiska pokrewne 
2.2.2. Specyfika pracowników korporacji transnarodowych 
2.2.3. Ekspatrianci jako „wyróżnik” rozwoju KTN 
2.3. Mobilność korporacyjna w powiązaniu z atrakcyjnością miejsca 
Podsumowanie 

3. Ewolucja struktury i funkcjonowania korporacji transnarodowych
3.1. Sektor korporacji transnarodowych w świetle teorii 
3.1.1. Pojęcie korporacji transnarodowych 
3.1.2. Koncepcje rozwoju KTN 
3.2. Płaszczyzny i wymiary działalności korporacji transnarodowych 
3.2.1. Geneza i zmiany korporacji transnarodowych 
3.2.2. Transnarodowa produkcja 
3.2.3. BIZ a outsourcing i offshoring 
3.3. Korporacje transnarodowe współcześnie 
3.3.1. Struktura i zasady działania korporacji transnarodowych 
3.3.2. Rola KTN na świecie 
Podsumowanie 

4. Zakres i metodologia badań 
4.1. Przedmiot badań 
4.2. Empiryczna analiza mobilności korporacyjnej 
4.3. Metody i techniki badawcze 
4.4. Cele i hipotezy badawcze 
4.5. Definicje zmiennych niezależnych i zależnych 
4.6. Analiza polityk publicznych 
4.7. Badania terenowe 
4.8. Mobilność korporacyjna w ujęciu finansowym 
4.9. Dylematy etyczne i wiarygodności 

5. Mobilność korporacyjna na tle atrakcyjności kraju 
5.1. Korporacje transnarodowe w Polsce w ujęciu regulacyjnym 
5.2. Atrakcyjność inwestycyjna Polski 
5.3. Struktura działalności korporacji transnarodowych w Polsce 
5.4. Zatrudnienie w korporacjach transnarodowych w Polsce 
Podsumowanie 

6. Studium przypadku mobilności korporacyjnej na przykładzie Krakowa 
6.1. Wymiary atrakcyjności Małopolski i Krakowa 
6.2. Obecność KTN w Krakowie — KOM 
6.3. Zmiany zatrudnienia w korporacjach transnarodowych 
6.4. Mobilność korporacyjna w kontekście polityk publicznych 
6.4.1. Polityki miasta 
6.4.2. Polityki regionalne 
6.4.3. Polityki krajowe 
6.4.4. Polityki europejskie 
6.5. Mobilność korporacyjna w Krakowie i jej uwarunkowania w kontekście badań własnych 
6.5.1. Atrakcyjność inwestycyjna miasta 
6.5.2. Atrakcyjność życiowa miasta 
6.5.3. Korporacje a rozwój 
6.5.4. Mobilność jednostek a ich sytuacja osobista 
6.5.5. Życie w Krakowie 
6.6. Perspektywy mobilności korporacyjnej 

7. Zakończenie 

Załącznik 1. Schemat wywiadu 

Bibliografa 

Spis rysunków

Spis tablic 

Ewa Ślęzak
Ewa Ślęzak

Dr Ewa Ślęzak jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień globalizacji, migracji, państwa opiekuńczego i starzejącego się społeczeństwa. Autorka i współautorka artykułów w języku polskim i angielskim. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych, w tym współfinansowanych przez Komisję Europejską a poświęconych bezrobociu ludzi młodych w Unii Europejskiej (7. Program Ramowy), społeczeństwu informacyjnemu (5. Program Ramowy), pracy nieformalnej (5. Program Ramowy), ekonomii społecznej (INTERREG IIIC) i wsparcia dla osób starszych (INTERREG IVC). Jest członkiem PTE. Stypendystka Erste Stiftung w Wiedniu i European University Institute we Florencji, a także Central European University w Budapeszcie, University of Limerick i Europejskiego Konsorcjum Badań Socjologicznych. Jako ekspert współpracuje z różnymi instytucjami sektora publicznego i prywatnego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł